Quỹ cổ phần Manulife tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Báo cáo tài chính của Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife (MAFEQI) cho thấy, lợi nhuận sau thuế quý III vượt 15 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Trong chín tháng qua, quỹ này vẫn lỗ hơn 6 tỷ USD do cổ phiếu biến động mạnh trong vài tháng đầu năm do thông tin về dịch bệnh. Vào cuối tháng 9, giá trị tài sản ròng của MAFEQI đã vượt quá 179 tỷ đô la Mỹ, giảm dưới 1% so với cùng kỳ năm trước. Quỹ tăng tỷ trọng tiền mặt, nhưng giá trị cổ phiếu niêm yết vẫn chiếm hơn 94% tổng tài sản. Giá trị tài sản ròng của mỗi quỹ là 11.075 VND. Đối với những cổ phiếu thuộc ngành có tiềm năng tăng trưởng tốt, hoạt động kinh doanh ít phụ thuộc vào những thay đổi của chu kỳ kinh tế. Tính đến cuối tháng 9, quỹ nắm giữ 37 cổ phiếu, trong đó tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư là các cổ phiếu lớn, như VCB (8,97%), FPT (7,83%) và VHM (7). (39%) .

“Thị trường chứng khoán Việt Nam là kênh đầu tư dài hạn tốt. Theo thời gian, sự phát triển của thị trường chứng khoán cả về số lượng, chất lượng sản phẩm và tính thanh khoản đã tạo cơ hội rất lớn cho tăng trưởng chứng khoán”, Cường Cho biết .

MAFEQI là quỹ mở được thành lập vào cuối năm 2014. Quỹ không giới hạn số lượng, thời gian và số tiền đầu tư của các nhà đầu tư, mục tiêu của quỹ là tìm kiếm sự tăng trưởng tại Trung Quốc. Giá trị đầu tư trung và dài hạn. Hiện có gần 2.200 nhà đầu tư tham gia vào quỹ, trong đó chỉ có ba nhà đầu tư nắm giữ hơn 500.000 chứng chỉ quỹ, chiếm khoảng 43%.

MAFEQI do ban lãnh đạo quản lý và công ty cũng quản lý Danh mục đầu tư của Quỹ đầu tư cân bằng Manulife và Công ty TNHH Manulife Corporation (Việt Nam), có tổng giá trị từ tài sản đến vốn. Tổng giá trị cả năm đạt gần 47,8 nghìn tỷ đồng. –Phía đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *