Ông Nguyễn Bá Dương trở thành cổ đông lớn của Coteccons

Ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Coteccons (CTD), vừa thông báo về việc mua 555.000 cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Do “điều kiện thị trường không thuận lợi” nên số lượng cổ phiếu chỉ chiếm một nửa so với kế hoạch mua ban đầu.

Căn cứ vào mức giá đóng cửa 78.600 đồng của ngày cuối cùng giao dịch, người đứng đầu Coteccons có thể chi khoảng 43 tỷ đồng để mua thêm cổ phiếu.

Sau giao dịch, ông Dương sở hữu hơn 4,45 triệu cổ phiếu, tương đương 5,62% cổ phần và trở thành cổ đông lớn nhất của Coteccons.

Ông Nguyễn Bá Dương trong buổi tất niên Ảnh: Quỳnh Trân.

Ông Dương đã tăng số lượng tham dự đúng như lời hứa với cổ đông tại cuộc họp thường niên cuối tháng 6. Một số cổ đông lo ngại rằng cơ cấu hội đồng quản trị gồm 5 giám đốc liên quan đến Kustocem, The8th và 2 người Việt Nam là không hợp lý do các nhân viên nước ngoài thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và không am hiểu thị trường cụ thể. Tuy nhiên, ông Dương cho rằng đây không phải là vấn đề đáng lo ngại vì quan trọng là các thành viên cần ngồi lại và tìm được tiếng nói chung.

Coteccons cũng đã trải qua một loạt thay đổi trong thời gian gần đây. Quản lí cấp cao. Ông Bolat Duisenov đại diện cho Kustocem Pte. Công ty TNHH, cổ đông nắm giữ 17,55% vốn Coteccons đã được cử làm đại diện theo pháp luật của ông Dương. Ông Nguyễn Sỹ Công -Trong thời gian không có nhân sự mới thay thế, Tổng giám đốc đã được chấp thuận cho từ nhiệm và Phó Tổng giám đốc Võ Thanh Liêm được bầu làm quyền Tổng giám đốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *