CMS: Thành viên hội đồng quản trị muốn bán tất cả cổ phần

CMS Cavico tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần CMS Thanh Đông lên 69,6% – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố thông tin giao dịch giữa Công ty cổ phần xây dựng Cavico và Nhân lực (CMS) và thành viên hội đồng quản trị ông Nguyễn Đức Phong. Ông Phong có kế hoạch bán toàn bộ 72.157 cổ phiếu CMS thông qua lưu thông từ ngày 21/11 đến 13/12.

Hiện tại, tỷ lệ sở hữu công khai của ông là 1,44%. Ông Phong cho biết, mục đích bán tất cả các cổ phiếu là để giải quyết các vấn đề tài chính cá nhân.

Trước đây, theo nghị quyết của hội đồng quản trị của Cavico, công ty dự kiến ​​sẽ giảm kế hoạch doanh thu năm 2012 từ mức 305 đồng xuống 39% xuống còn 185 tỷ đồng. Đồng thời, Cavico cũng giảm 50% mục tiêu lợi nhuận trước thuế từ 39 tỷ năm nay xuống còn 19,6 tỷ trong năm nay và giảm cổ tức từ 30% xuống 20%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *