Vinawaco đã huy động được hơn 91 tỷ đồng bằng cách bán cổ phần

Công ty cổ phần xây dựng đường thủy (Vinawaco) vừa phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu ra công chúng (IPO) thông qua đấu giá và huy động được hơn 91 tỷ đồng tiền Việt Nam. Giá thầu cao nhất cho cuộc họp là 11.100 đồng mỗi cổ phiếu. Tổng cộng có 20 nhà đầu tư đã trúng thầu, trong đó có 18 nhà đầu tư. Sau đợt chào bán công khai ban đầu, vốn đăng ký của Vinawaco dự kiến ​​sẽ đạt 300 tỷ đồng. Sở hữu nhà nước là 33%, tương đương 99 tỷ đồng Việt Nam.

Vinawaco, trước đây gọi là Liên minh các công ty nội địa và nước ngoài, được thành lập vào năm 1982. Hiện tại, Vinawaco có tổng cộng 30 ứng dụng. Thành viên, 11 công ty con, 13 chi nhánh và nhiều ủy ban quản lý dự án thuộc công ty mẹ.

Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *