Tính đến ngày 12 tháng 9, 10 danh hiệu bị ảnh hưởng nhiều nhất

Kết thúc phiên giao dịch 12/9, chỉ số Vn tăng 1,73 điểm hay 0,45% lên mức 388,35 điểm. Trong phiên giao dịch, mười cổ phiếu có tác động tích cực nhất. Chỉ số VN hỗ trợ 2,39 điểm, trong đó GAS có tác động lớn nhất đến sự tăng trưởng của chỉ số VN, ở mức 0,74 điểm, tiếp theo là BVH và SARL lần lượt là 0,53 điểm và 0,36 điểm. Vào ngày 12 tháng 9, GAS tăng 600 đồng lên 40.800 đồng mỗi cổ phiếu.

Ngược lại, có 10 hành động có tác động lớn nhất trong việc giảm khí thải. Chỉ số VN là 0,75 điểm. Trong đó, DPM và PVF có tác động lớn nhất và chỉ số VN tăng lên 0,12 điểm. Kể từ đó, cả EIB và BMP đều giảm 0,08 điểm. Trên sàn giao dịch chứng khoán, chỉ số sàn giảm 0,1 điểm, tương đương 0,17%, xuống 57,42 điểm.

Trong giai đoạn này, mười cổ phiếu có mức giảm lớn nhất, ở mức 0,29 điểm. Xét về PVX, chỉ số của Hàn Quốc giảm 0,08 điểm, tiếp theo là ACB và PVS giảm 0,06 và 0,04 điểm.

Mặt khác, tác động tích cực nhất của 10 cổ phiếu này hỗ trợ cho chỉ số của Hàn Quốc ở mức 0,23 điểm. Trong đó, NVB có tác động lớn nhất đến chỉ số của ET, đạt 0,1 điểm. Tiếp theo là VCG và PLC, lần lượt tăng 0,03 điểm và 0,02 điểm.

Theo NDHMoney

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *