TDC: Cha Giám đốc đã đăng ký mua 40.000 cổ phiếu

TDC dự kiến ​​năm 2012 đạt 186 tỷ đồng lợi nhuận – CTCP Thương mại và Phát triển Bình Dương (TDC) đã công bố giao dịch với cổ đông nội bộ. Kết quả là ông Huỳnh Văn Thu, bố của bà Huỳnh Thị Phương Thảo, đã đăng ký với hội đồng quản trị để mua 40.000 cổ phiếu TDC. Thời gian giao dịch từ ngày 13/12 đến ngày 13/1/2013. Phương thức giao dịch là khớp lệnh, mục đích của giao dịch là tăng lượng nắm giữ. Ông Thu hiện nắm giữ 340.000 cổ phiếu TDC và bà Thảo nắm giữ 109.470 cổ phiếu TDC.

Kết thúc ngày giao dịch 7/12, cổ phiếu TDC có giá 7.200 đồng / đơn vị. Trong 10 ngày giao dịch qua, số lượng cổ phiếu TDC sở hữu bình quân là 66.167 cổ phiếu.

Theo số liệu của TDC, năm 2012, tổng doanh thu hàng năm của TDC ước đạt 2.321 tỷ đồng, đạt 79,11% kế hoạch năm. . Lợi nhuận trước thuế đạt 186 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 138 tỷ đồng, đạt 64,59% kế hoạch năm nay. TDC cho biết mức cổ tức dự kiến ​​cho năm nay từ 10% trở lên. Năm 2013, TDC đặt kế hoạch doanh thu 2.155 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 122 tỷ đồng, tỷ suất cổ tức dự kiến ​​từ 10% trở lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *