Mặc dù Phố Wall đã mua hơn 1 triệu cổ phiếu SEC

NHS đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu của SEC – Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã công bố kết quả giao dịch giữa Bianhe Sugar Co., Ltd. (BHS) và Gala Energy Sugar Co., Ltd. (SEC). Vào ngày 19 tháng 11, Bianhe Sugar đã mua thành công hơn 1,05 triệu cổ phiếu của SEC, với tỷ lệ sở hữu là 6,06%.

Công ty đường Bianhe trước đây không nắm giữ cổ phần nào trong công ty nhiệt điện. Từ nay trở đi, ông Thái Văn Truyen vừa là chủ tịch hội đồng quản trị của Dương Biên Hòa, vừa giữ chức chủ tịch của Nhiệt điện Gia Lai. Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/11, cổ phiếu của SEC đã được thanh toán ở mức giá tham chiếu, đạt 19.900 đồng / đơn vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *