6 công ty chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt

Danh sách này bao gồm Công ty Chứng khoán Cao su, Vina, Hà Nội, Trường Sơn, Đà Nẵng và Mekong. Thời gian kiểm soát đặc biệt bắt đầu từ ngày 23/4/2012.

Trong danh sách này, có 3 công ty đã chấm dứt tư cách thành viên trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ tháng 3. / Năm 2012 là Chứng khoán Trường Sơn và Chứng khoán Hà Nội, hai công ty này không công bố kết quả hoạt động năm 2011. Vina Đà Nẵng và Mekong Theo Ủy ban Chứng khoán Quốc gia, tỷ lệ vốn lưu động trên tổng vốn đầu tư mạo hiểm của 6 công ty này chưa đến 120%. Ngày kiểm toán đặc biệt bắt đầu vào ngày 23 tháng 4 năm 2012.

Kết quả kinh doanh của Wiener Securities cho thấy công ty đã thua lỗ 4 năm liên tiếp, tính đến cuối năm 2011 lỗ lũy kế 154 tỷ đồng, lên tới 7 tỷ đồng, vốn cổ phần chỉ 58,5 tỷ đồng (vốn điều lệ 185 tỷ đồng) . Tính đến cuối năm 2011, Chứng khoán Vina lỗ lũy kế 33,3 tỷ đồng. Vốn cổ phần của công ty chỉ có 6,7 tỷ đồng (vốn ủy quyền là 40 tỷ đồng). Tính đến cuối năm 2011, Công ty Chứng khoán Đà Nẵng lỗ lũy kế 14,254 tỷ đồng. Vốn cổ phần là 36,52 tỷ đồng (vốn ủy quyền là 50 tỷ đồng). Tính đến cuối năm 2011, Chứng khoán Mê Kông lỗ lũy kế 45,24 tỷ đồng và vốn cổ phần là 56,08 tỷ đồng (vốn điều lệ là 100 tỷ đồng).

Trước đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 226 về Tỷ lệ thận trọng tài chính. Các biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng các yêu cầu này kể từ ngày 01/04/2011. Do đó, các công ty chứng khoán phải thường xuyên công bố báo cáo tỷ lệ thanh khoản được kiểm toán viên công nhận soát xét vào cùng thời điểm trong tháng 6 và tháng 12. Công bố báo cáo tài chính bán niên. Và báo cáo tài chính hàng năm. Nếu công ty rơi vào tình trạng kiểm soát đặc biệt trong sáu tháng liên tục, lỗ lũy kế đến 50% vốn chủ sở hữu, công ty chứng khoán sẽ bị đình chỉ giao dịch.

– Trả lời báo chí, ông Fan Hongsong, Vụ trưởng Vụ Thương mại, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước cho rằng, việc công bố danh sách này là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và tạo áp lực minh bạch cho các công ty chứng khoán. Ông Sun nói: “Một số công ty phải tự nguyện hoặc buộc phải đóng cửa một số hoạt động kinh doanh nhất định, và thậm chí phải tính đến rủi ro đóng cửa hoàn toàn.” Theo Bộ Tài chính. Thứ nhất, trong thời gian kiểm soát đặc biệt, tổ chức sở giao dịch chứng khoán không được chia cổ tức cho cổ đông, chia lợi nhuận cho người cung cấp vốn; thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc), kế toán trưởng, Trao thưởng cho nhân viên và các nhân sự liên quan. Tổ chức kinh doanh chứng khoán không được chuyển tài sản của tổ chức kinh doanh chứng khoán thành yêu cầu không có bảo đảm; không mua cổ phần của chính mình và hoàn trả phần vốn góp của nhà đầu tư; không gia hạn, hoãn và tiếp tục thực hiện hợp đồng giao dịch ký quỹ, cho vay chứng khoán, giao dịch cam kết. Cho khách hàng vay lại, cho vay tín chấp; không được ký hợp đồng mua bán theo hình thức cam kết chắc chắn; – – Tổ chức kinh doanh chứng khoán không được thành lập thêm phòng giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện để mở rộng phạm vi kinh doanh. Và hoàn thành các giao dịch kinh doanh chứng khoán; không đầu tư vốn để thành lập công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư bất động sản; hạn chế đầu tư vào tài sản rủi ro cao hoặc thực hiện các hoạt động thương mại làm tăng giá trị rủi ro và giảm vốn khả dụng.

Quỳnh Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *