Công ty xe điện đã bán được 2 triệu hải lý

Ngân hàng Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tongtian (mã: STB-HOSE) đã công bố giao dịch của Công ty TNHH Chứng khoán Phương Nam.

– Ngày 9/11, Công ty TNHH Chứng khoán Phương Nam đã bán 2 triệu cổ phiếu STB, từ 0,56% đến 0,35% vốn ngân hàng.

Trước đây, Chứng khoán Phương Nam nắm giữ hơn 5,4 triệu cổ phiếu. Bảng hộp set-top. Đó là một công ty do chủ tịch hội đồng quản trị Trâm Khai Hoa lãnh đạo, và ông Hoa cũng là thành viên của hội đồng quản trị STB. Hiện tại, ông Hoa đang sở hữu hơn 20,8 triệu cổ phiếu STB, chiếm 2,14% số cổ phiếu đang lưu hành.

Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *