Giao dịch chứng khoán HNX đã giảm

Theo số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong 10 tháng đầu năm 2013, khối lượng giao dịch bình quân mỗi phiên đạt 41,56 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 324 tỷ cổ phiếu. So với năm 2012, hai chỉ số này giảm lần lượt 14% và 26%. Hoạt động của các công ty chứng khoán cũng gặp nhiều khó khăn. Trong 9 tháng đầu năm 2013, số lượng lỗ tăng từ 92 chiếc lên 41 chiếc so với 38 chiếc của cả năm 2012. Ngoài ra, HNX cũng cho biết 52 đơn vị lãi không phân phối âm, trong đó có 7 công ty thua lỗ. Lỗ lũy kế vượt quá 50% vốn chủ sở hữu Tính đến ngày 31/10, tổng số tài khoản giao dịch của nhà đầu tư mở tại các công ty chứng khoán là 1,3 triệu tài khoản, tăng 3,25% so với cuối năm 2012. Đồng thời đánh giá và lựa chọn Công ty Chứng khoán Bảo Nguyệt, Chứng khoán FPT, Chứng khoán TP.HCM, Chứng khoán Sài Gòn và Chứng khoán VnDirect là thành viên tiêu biểu hàng năm. Danh sách này dựa trên 4 tiêu chí, bao gồm thị phần của nhà môi giới, hợp tác với HNX trong kế hoạch phát triển thị trường, bảo mật tài chính và tuân thủ các nghĩa vụ thành viên.

Ngọc tuyên bố

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *