Hai công ty chứng khoán bị phạt

Ủy ban Chứng khoán Quốc gia và mức xử phạt hành chính đối với Chứng khoán Artex và Chứng khoán Trí Việt lần lượt là 20 triệu và 10 triệu đồng. Cả hai công ty đều vi phạm quy định công bố thông tin khi công bố ủy ban không công bố báo cáo tài chính bán niên và tỷ lệ khả năng thanh toán 30/6 đã kiểm toán đúng hạn.

Chứng khoán Artex được thành lập năm 2008 với số vốn 135 tỷ đồng. Trước đây, công ty này có tên là Chứng khoán FLC, nhưng để tránh mâu thuẫn với công ty mẹ là Tập đoàn FLC nên phải đổi tên. Cuối năm 2012, Tập đoàn FLC đã bán vốn tại Chứng khoán Artex và bán 5 triệu cổ phiếu của công ty.

Đồng thời, Chứng khoán Trí Việt (trước đây là Chứng khoán Thái Bình Dương) đã được cấp giấy phép kinh doanh vào năm đó. Năm 2006, vốn đăng ký ban đầu đạt 28 tỷ đồng. Năm 2010, công ty tăng vốn lên 51,8 tỷ đồng và đổi tên như hiện nay. Trang web của công ty chỉ cập nhật báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009.

Gần đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108 có hiệu lực vào ngày 15 tháng 11 quy định xử phạt hành chính trên thị trường chứng khoán. Do đó, nếu công ty nhà nước không công bố hoặc cung cấp thông tin sai sự thật thì hội đồng quản trị, ban kiểm soát, giám đốc hoặc tổng giám đốc sẽ bị phạt 30-50 triệu đồng.

Zhong Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *