FDC đã phát hành hơn một triệu cổ phiếu

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh (mã FDC) đã công bố phát hành 1.011.365 cổ phiếu với tỷ lệ 5% để trả cổ tức còn lại trong năm 2011 và tăng vốn cổ phần.

Cụ thể hơn, công ty sẽ phát hành 3% cổ phần để trả cổ tức còn lại kể từ năm 2011, và sẽ phát hành 2% cổ phần để tăng vốn cổ phần trong năm.

Trong quý 3, lợi nhuận sau thuế gộp của doanh thu FDC là 7,7 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Theo dữ liệu từ Vietstock, trong 9 tháng đầu năm, công ty đạt mức lãi ròng 24 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 56% kế hoạch lợi nhuận hàng năm (42,65 tỷ đồng).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *