Mười cổ phiếu ảnh hưởng nhất trong chứng khoán

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/8, VN-Index giảm 20,44 điểm, tương đương 4,67% xuống 416,84 điểm.

Trong giờ giao dịch, 10 cổ phiếu có tác động giảm điểm lớn hơn. Chỉ số VN-Index là 13,79 điểm. Trong đó, VNM có tác động lớn nhất khiến VN index giảm 2,61 điểm. Theo sau là GAS và VCB, lần lượt giảm 2,55 điểm và 2,18 điểm.

Ngày 21/8, VNM giảm từ 7.000 đồng / cổ phiếu xuống 105.000 đồng / cổ phiếu.

– — Mặt khác, 10 cổ phiếu có tác động tích cực nhất đóng góp 0,1 điểm cho VN Index, trong đó MPC có tác động lớn nhất đến mức tăng của Vn index, đạt 0,03 điểm, tiếp theo là VNS 0,02 điểm Mức tăng trưởng của IMP, HDC, BTP SVI, PDN, TMS, FDG và GDT đều không đáng kể. -Trên sàn HNX, chỉ số HNX giảm 3,7 điểm, tương đương 5,24% xuống 66,95 điểm.

Trong phiên giao dịch hôm nay, có 10 cổ phiếu có tác động lớn nhất đến chỉ số HNX Index, cao nhất là 2,2 điểm. Trong đó, ACB chịu tác động lớn nhất, chỉ số HNX giảm 1,17 điểm, tiếp theo là VCG và PVS, đều giảm 0,21 điểm. Đại hội kết thúc ngày 21/8, ACB giảm từ 1800 đồng xuống 24.100 đồng / cổ phiếu.

Mặt khác, không có đủ cổ phiếu tác động để giúp HNX-Index giành chiến thắng tại đại hội lần này.

— (NDHMoney)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *