Ngân hàng Việt Nam hy vọng sẽ tăng vốn bằng cách giữ lại ba năm thu nhập

Cách đây vài ngày, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 121 bổ sung, bổ sung Nghị định số 91, bổ sung các ngân hàng thương mại có trên 50% vốn đại chúng vào danh sách các công ty được tiếp tục đầu tư duy trì vốn. Vốn cổ phần, phần vốn góp. Đây là cơ sở pháp lý để các ngân hàng đại chúng giữ lại lợi nhuận hoặc chia cổ tức dưới dạng cổ phiếu, chứ không phải trả cổ tức tiền mặt cho ngân sách trong vòng vài năm.

Vì vậy, Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) tham khảo ngay. Cổ đông có kế hoạch tăng vốn cổ phần bằng cách trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận để lại năm 2017, 2018 và 2019. Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông là ngày 5 tháng 11 và đến ngày 23 tháng 11, ngân hàng sẽ ngừng nhận ý kiến. Do quy định tỷ lệ an toàn vốn “có vấn đề”, vốn nhượng quyền đã hạn chế tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng Việt Nam. Đây cũng là vấn đề được cổ đông ngân hàng quan tâm trong thời gian qua. Do đó, các quy định mới đã tạo tiền đề cho các ngân hàng Việt Nam xây dựng kế hoạch tăng vốn đăng ký nhằm cải thiện tỷ lệ an toàn vốn và tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới.

Hiện tại, Công ty đang nắm giữ 64,46% tương đương 2,4 tỷ cổ phiếu của Ngân hàng Home Bank Việt Nam. Ba cổ đông nước ngoài lớn là MUFG Bank, IFC Capitalization Fund và International Finance Corporation lần lượt nắm giữ 19,7%, 3,35% và 1,64% cổ phần. Công đoàn VietinBank nắm 1,15% và gần 9,7% còn lại thuộc về các cổ đông khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *