Panga Holdco Pte. Ltd. đã tăng cổ phần của mình tại AGD lên 23,33%.

AGD dự kiến ​​sẽ đạt lợi nhuận 100 tỷ đồng trong năm nay – Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã công bố hiệu quả kinh doanh giữa Công ty cổ phần Go Dang (AGD) và Panganga Holdco Pte. Vào ngày 30 tháng 11, công ty đã công bố thông tin về cổ phiếu AGD và trở thành cổ đông lớn.

Kết quả là Panga Holdco Pte đã mua thành công gần 2,8 triệu cổ phiếu AGD, thu về hàng tỷ đô la. Tỷ lệ nắm giữ giảm từ 0% xuống 23,33%. Trước đây, công ty không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào trong Go Dang.

Vào giữa tháng 10, ông Nguyễn Văn Đạo, Chủ tịch Công ty Đi Đăng, cho biết do hoạt động kinh doanh của công ty nước trong năm nay. Do khó khăn trong sản xuất, lợi nhuận của Đi Đăng chỉ có thể đạt 100 tỷ đồng Việt Nam, thấp hơn so với kế hoạch ban đầu. Trong 9 tháng đầu tiên, Dangdang kiếm được 70 tỷ rupiah.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *