Nhiều công ty được miễn công bố báo cáo tài chính bán niên

Kể từ khi Thông tư 52 vừa được ban hành, nhiều doanh nghiệp nhà nước lớn, chưa niêm yết không có ý định xem xét và ký hợp đồng với công ty kiểm toán nên không thể soát xét báo cáo tài chính mà họ bán ra. Ngày 2/8, ông Ngô Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản ủy quyền, ủy quyền cho các công ty nhà nước lớn chưa niêm yết tránh phát hành báo cáo tài chính bán niên. -Theo Thông tư 52/2012 / TT-BTC: “Các công ty niêm yết, các công ty niêm yết lớn phải lập và công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên đã được cơ quan kiểm soát chấp thuận thanh toán … Kể từ khi thanh tra 6 năm tài chính đầu tiên Thời hạn công bố báo cáo tài chính bán niên không quá 45 ngày bắt đầu từ tháng 1. Trường hợp tổ chức niêm yết, doanh nghiệp đại chúng lớn là công ty mẹ của tổ chức khác thì thời hạn là 60 ngày kể từ ngày kết thúc sáu tháng đầu năm tài chính.52 Văn bản quy định doanh nghiệp đại chúng lớn là doanh nghiệp đại chúng có vốn cổ phần thực tế từ 120 tỷ đồng trở lên được xác định căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc kết quả phát hành gần nhất theo danh mục. do Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hoa Kỳ công bố, ngày 31 tháng 12 hàng năm Vào cuối danh sách cổ đông của trung tâm đăng ký chứng khoán vào ngày 1 tháng 6, nó có ít nhất 300 cổ đông. Theo Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ, do Thông tư 52 được ban hành gần đây Tháng 4 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6, nhiều doanh nghiệp nhà nước lớn chưa niêm yết Công ty không có ý định xem xét và ký kết bất kỳ hợp đồng nào với công ty kiểm toán nên đây không phải là báo cáo tài chính bán niên .

A công ty niêm yết có vốn nhượng quyền cao hơn .—— Để tạo điều kiện cho việc niêm yết chưa niêm yết với quy mô công chúng lớn hơn, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cho phép các công ty này (không bao gồm chứng khoán doanh nghiệp) không xem xét và tiết lộ thông tin trong đợt bán báo cáo tài chính hàng năm, và phải tuân thủ các quy định từ năm 2013. Đối với kế hoạch soát xét, luôn thực hiện theo thông báo số 52 Quy định về công bố thông tin Các công ty đăng ký với Ủy ban Chứng khoán đã công bố ngày 27/7 rằng có 196 công ty niêm yết tại thủ đô .Tài sản xã hội từ 120 tỷ trở lên Do Thông tư 52 vừa được ban hành, nhiều doanh nghiệp lớn, chưa niêm yết chưa có ý định giao kết với công ty kiểm toán Soát xét và ký hợp đồng nên không thể soát xét báo cáo tài chính bán hàng năm.

(ĐTCK)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *