Ngân hàng đầu tiên cắt giảm tiền gửi và cho vay

Covid-19 đang ảnh hưởng đến nhu cầu tín dụng của khách hàng, nhưng tăng trưởng cho vay của hầu hết các ngân hàng đã tăng trong quý cuối cùng của năm, ít nhất là 10% vào cuối năm. Tuy nhiên, báo cáo tài chính của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cho thấy, số dư cho vay khách hàng giảm 11% so với cuối năm 2019 xuống 100.767 tỷ đồng, tiền gửi của khách hàng cũng giảm 4% xuống 13.391,9 tỷ đồng. Thời lượng bị giảm. Tiền gửi: Đến cuối năm 2020, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng Xuất nhập khẩu cũng tăng vọt từ 1,71% lên 2,52%, nguyên nhân chủ yếu là do nợ nhóm 4 và nợ nhóm 5 tăng mạnh. Trong bối cảnh chất lượng tài sản có dấu hiệu suy giảm, tỷ lệ dự phòng rủi ro giảm từ 55% vào cuối năm 2019 xuống còn 50%. Do Covid-19, Eximbank là một trong những ngân hàng có khả năng cơ cấu lại nợ cao hơn nhưng tỷ lệ nợ xấu lại thấp nhất hệ thống.

Xét về kết quả hoạt động năm 2020, lãi thuần từ lãi thu nhập lãi tiếp tục tăng tăng nhẹ 3%, Lãi thuần dịch vụ tăng 22%, lãi kinh doanh ngoại hối tăng 9%, nhưng lãi mua bán chứng khoán đầu tư giảm hơn 75%.

Về hoạt động kinh doanh chủ yếu tăng trưởng yếu, Ngân hàng Xuất nhập khẩu đã giảm chi phí hoạt động 10% so với năm ngoái, dự phòng rủi ro tín dụng cũng giảm nhẹ 3%. Kết quả là, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đã tăng 22% so với cùng kỳ năm trước lên 1,34 tỷ rupiah.

Quỳnh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *