Giao dịch ký quỹ không được phép cho hơn 150 chứng khoán

Trên sàn HOSE, 56 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ xuất hiện trong danh sách “đen”, chủ yếu do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm âm (SSI, ITC, SAM, SGT, HLA …) và thiếu giờ giao dịch. Trong 6 tháng (BSI, IDI, SVT …). Các hoạt động cảnh báo (VPH, TYA, VES, v.v.) không thể tránh khỏi danh sách này. Báo cáo tài chính 6 tháng sửa đổi chưa sử dụng mã CAD, CMX được phát hành. Ngoài ra còn có 4 loại chứng chỉ quỹ VFMVF4, VFMVFA, MAFPF1, PRUBF1, nguyên nhân là do giá trị tài sản ròng thấp hơn mệnh giá.

Khoảng 30% số cổ phiếu niêm yết không đủ điều kiện để giao dịch ký quỹ. Minh họa: Nhật Minh

Đồng thời, số cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ trên HNX là 97 cổ phiếu. Nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất luôn là kết quả kinh doanh lỗ (lũy kế 6 tháng đầu năm, sau đó cộng dồn). Trong số các công ty này, có nhiều công ty chứng khoán có tính thanh khoản cao trên sàn HNX như: VND, KLS, BVS… Còn 8 công ty chưa công bố BCTC kiểm toán từ năm 2011 đến ngày 7/10. Nhiều cổ phiếu không tuân thủ thời hạn báo giá tối thiểu hoặc đã bị cảnh báo, thanh tra, đình chỉ hoặc hủy niêm yết cũng được đưa vào danh sách này.

Danh mục cổ phiếu giao dịch không được phép trên HOSE-Cổ phiếu không được phép giao dịch ký quỹ tại HNX-Theo quy định của Ủy ban Chứng khoán, kể từ quý IV / 2011, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã thông báo rằng sẽ thứ ba Trên cơ sở này, công ty chứng khoán sẽ niêm yết chứng khoán được giao dịch trên trang web của điểm kinh doanh trên điểm chính, và 10 kể từ ngày Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố danh sách nêu trên. Bộ Thương mại Hoa Kỳ trong vòng ngày làm việc. -Danh sách này sẽ được cập nhật liên tục. Thời gian chứng khoán mới niêm yết không quá 6 tháng, kể từ ngày giao dịch đầu tiên của một hoặc một sở giao dịch chứng khoán khác. Báo cáo tài chính chưa được công bố sau 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố thông tin (đã kiểm toán, soát xét bán niên), báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng (chứng chỉ quỹ) sẽ không được phép thực hiện giao dịch ký quỹ. -Bạch Hương-Nhật Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *