VCB, Praha, PAN, NVT, KSA đã công bố ngày đăng ký cuối cùng

Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh công bố thông tin về ngày đăng ký mới nhất của một loạt các công ty. Những dịch vụ này bao gồm VietBank (Vietkut, mã: VCB), Vietnam Dairy Products Co., Ltd. (Vinamilk, mã: KFC), Công ty cổ phần xuyên Thái Bình Dương (PAN), giao dịch bất động sản bất động sản Ninh Vân Việt Nam (NVT) và Bình Ngành công nghiệp khoáng sản của Thuận (KSA).

Cụ thể hơn, Vietnam Telecom đã công bố ngày hết hạn là ngày 28 tháng 11 và ngày ghi hình cuối cùng là ngày 30 tháng 11. Ngân hàng cũng tuyên bố rằng mục đích của việc lấy ý kiến ​​cổ đông là để điều chỉnh các mục tiêu kinh doanh nhất định trong năm 2012.

Đồng thời, Vinamilk thông báo rằng ngày hết hạn là ngày 19/12 và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 21/12. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần. Vinamilk đặt tỷ lệ thực hiện là 2: 1, nghĩa là chủ sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới. Tổng số cổ phiếu Vinamilk được phát hành dự kiến ​​sẽ vượt quá 277 triệu cổ phiếu.

Đồng thời, Xuyuan Taibang cũng đã nâng cao cổ tức tiền mặt năm 2012 trong giai đoạn này. Ngày giao dịch không có quyền là ngày 29 tháng 11 và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 3 tháng 12. Theo các tài liệu công khai, Xu Yantai sẽ đặt hạn ngạch ở mức 10% mệnh giá, nghĩa là cổ phiếu PAN sẽ nhận được 1.000 rupiah. . Từ ngày 24/12, công ty sẽ thực hiện thanh toán cho các cổ đông.

Ninh Van Bay đã công bố ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội đồng cổ đông đặc biệt, sẽ được thực hiện vào ngày 1 tháng 1 năm 2013. Do đó, ngày giao dịch ngoại quyền là ngày 28 tháng 11 và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30 tháng 11. Ninh Van Bay cho biết, cuộc họp chính sẽ bao gồm việc giải thể và bầu các thành viên hội đồng quản trị, và tăng vốn cổ phần lên 905 tỷ đồng thông qua việc chào bán không công khai 30 triệu cổ phiếu. Cổ phiếu cho nhà đầu tư. .

Cuối cùng, Công ty khai thác Pingshun đã công khai thông tin về việc điều chỉnh thời hạn chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 10% mệnh giá. Trong đó, ngày thanh toán cổ tức mà đơn vị này công bố là ngày 20/11. Tuy nhiên, do một số khoản nợ của khách hàng chưa được chuyển đến công ty, khiến các công ty không thể tổ chức được tiền, việc điều chỉnh mới sẽ bị hoãn đến ngày 20 tháng 1 năm 2013. .

Tường vì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *