Hành trình trở thành một phần của PVC

PVX (Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí) được các nhà đầu tư ưa chuộng từ các cổ phiếu phổ thông. Khi nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ trong kinh doanh, PVX trở nên bất lực và thất vọng. Lợi nhuận thị trường đã giảm. Đối với nhiều nhà đầu tư, giá đóng cửa của PVX cuối tuần này là 4.600 đồng chỉ là một vé, chứa nhiều rủi ro.

Về mặt báo cáo tài chính của công ty trước khi kiểm tra, PVX đã công bố kết quả hoạt động hợp nhất của khoản lỗ 537 tỷ đồng trong sáu tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, báo cáo tài chính trong sáu tháng đầu năm cho thấy PVX mất 755 tỷ rupiah. Sự khác biệt trong báo cáo tài chính trước và sau khi kiểm toán / đánh giá là không thể tránh khỏi, bởi vì ngay cả các công ty minh bạch vẫn có ý kiến ​​khác với công ty kiểm toán.

Quy trình xem xét ngành, ngay cả khi độ tin cậy nhất định được thiết lập và không thể đo lường được tùy thuộc vào nghề kiểm toán. Nhưng công ty kiểm toán luôn “trích xuất” hơn 200 tỷ rupiah từ các khoản lỗ của PVX, cao hơn 40% so với khoản lỗ ban đầu, điều này cho thấy hiệu quả kinh doanh và tính minh bạch của PVX là “có vấn đề”.

Hãy cố gắng làm theo lời giải thích từ PVX đến Sàn, nghĩa là, sự khác biệt về kết quả kinh doanh trước và sau khi xem xét vào ngày 4 tháng 9: 6 tháng đầu năm, cũng như những khó khăn kinh tế và khủng hoảng tài chính trong thế giới kinh tế, tình hình kinh tế trong nước đang hỗn loạn và giá nguyên liệu tăng. Khi chi phí xây dựng và lắp đặt PVX tăng lên, các hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty con không được tiến hành theo kế hoạch.

Do đó, PVX đã thực hiện các biện pháp để giảm rủi ro tài chính. Các đơn vị thành viên PVX tham gia vào các hoạt động bất động sản gặp nhiều khó khăn trong việc bán sản phẩm và huy động vốn để trực tiếp thực hiện các dự án đầu tư, và đạt được kết quả thương mại trong quý II. Yếu .

Một cổ đông bình thường không có kiến ​​thức tài chính cũng rất khó chịu trước lời giải thích của PVX. Sự khác biệt của hơn 200 tỷ đô la Mỹ chỉ giải thích một vài câu và cũng có “lạc đề”. PVX không chỉ định nguyên nhân sai lệch nơi tìm thấy lỗi, chẳng hạn như tăng / giảm, nhưng khách quan làm tăng độ khó. Ngay cả thông tin được đề cập bởi PVX cũng có vấn đề. Ví dụ, trong 6 tháng đầu năm, sự biến động của giá nguyên liệu làm tăng chi phí xây dựng và lắp đặt PVX. Mọi người đều biết từ đầu năm khó khăn như thế nào đối với ngành vật liệu xây dựng, mức tiêu thụ giảm và mức tồn kho cao. Việc tăng giá mạnh ảnh hưởng đến giá như thế nào? PVX không biết giải thích hay thực sự phá giá cổ đông và các tổ chức quản lý. Nếu tính theo cơ cấu vốn, tổng “nợ” của PVX là gần 11 nghìn tỷ đồng Việt Nam, gần gấp ba lần. Ngược lại, lượng giao dịch “vốn chủ sở hữu” gần 3,8 nghìn tỷ đồng. Nếu vào cuối năm 2011, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của PVX vẫn còn trị giá 370 tỷ đồng, thì đến giữa năm nay, nó sẽ trở thành mức âm 345 tỷ đồng. Số dư vốn của công ty không vượt quá 4 tỷ rupiah. Thặng dư hoặc lợi nhuận chưa phân phối là các khoản “giữ lại” trong báo cáo tài chính của nhiều công ty niêm yết, nhưng đã bị PVX cạn kiệt.

Cũng có nhiều vấn đề trong phân tích số tiền nợ của PVX. Tính đến ngày 30 tháng 6, PVX đã vay 277 tỷ đồng trong thời gian ngắn, trong đó công ty mẹ đã vay 1.590 tỷ đồng, còn lại 1.218 tỷ đồng đến từ các công ty con. Trong số 440 tỷ đồng đã vay và khoản nợ dài hạn thuộc về PVX, hơn 348 tỷ đồng thuộc về các công ty con. Các công ty con của PVX có khoản vay dài hạn là 1.735 nghìn tỷ USD.

Lỗ chênh lệch tỷ giá, tỷ suất lợi nhuận thị trường giảm, PVX đóng cửa ở mức 4.600 đồng vào cuối tuần và mang lại suy nghĩ ngắn hạn cho các nhà đầu tư.

Theo tính toán sơ bộ, giá trị của các khoản vay ngắn hạn và dài hạn của PVX đã vượt quá 4,5 nghìn tỷ USD, cao hơn 4 nghìn tỷ nhân dân tệ so với vốn đăng ký của PVX và vốn chủ sở hữu vượt quá 3,8 nghìn tỷ đồng. đồng. Nếu lãi suất cho vay là 4.500 tỷ đồng, trung bình khoảng 12% mỗi năm, lãi suất cho vay của PVX sẽ được trả khoảng 1,5 tỷ đồng mỗi ngày.

Kể từ ngày 30 tháng 6, khoản vay đã quá hạn. Giá trị bảo lãnh PVX cung cấp cho công ty con lên tới 558 tỷ rupiah. Do đó, PVX sẽ phải trả cho “chủ nợ” giá trị của bảo lãnh và tất cả các nghĩa vụ trả lãi, phạt và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có). Nếu bên cho vay không hoãn và PVX chưa trả 558 tỷ đồng đã tuyên bố, lãi suất hàng năm của khoản vay là 12% và lãi suất cho các khoản phí trễ là 150% lãi suất cho vayDo đó, tiền lãi phải trả hàng tháng (bao gồm cả tiền phạt) là khoảng 8,3 tỷ đồng, sẽ là gần 100 tỷ đồng trong cả năm. Đàm phán với người cho vay để kéo dài thời gian trả nợ và thời hạn bảo lãnh, nhưng không có bảo lãnh nào được cung cấp.

Do đó, báo cáo tài chính nửa năm hợp nhất của PVX bao gồm các điều chỉnh có thể gây ra bởi các sự kiện trên. Nói tóm lại, nếu PVX bị phạt vì phí trễ và các khoản phí liên quan, phí PVX có thể tăng và khoản lỗ sẽ không dừng ở mức 755 tỷ đồng. Doanh thu xây dựng của các bộ phận khác nhau của Tập đoàn Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Việt Nam (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) đạt 331 tỷ đồng, chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm 2011. Đồng thời, PVX đạt 2,271 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Xây dựng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là một trong những chức năng chính của PVX, nhưng nó chỉ chiếm 15% trong tổng cơ cấu doanh thu. Vậy, PVX và các công ty con của nó làm gì ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi?

Tính đến ngày 30 tháng 6, tổng tài sản của PVX đạt 17.277 tỷ đồng Việt Nam, trong đó giá trị đầu tư tài chính là. Giá trị ngắn hạn và dài hạn quan trọng là khoảng 2.137 tỷ đồng, chiếm khoảng 12% cơ cấu tài sản của công ty. Vấn đề ở đây là PVX đã chuẩn bị rất ít cho việc mất giá đầu tư.

Ví dụ, tổng giá trị đầu tư của các công ty liên kết, nguồn vốn của các công ty liên doanh và giá trị các khoản đầu tư dài hạn khác của PVX lên tới 2,037 nghìn tỷ đồng, nhưng công ty chỉ phê phán 27 tỷ đồng, tương đương 1,3%.

Trong báo cáo tài chính của PVX, khoản lỗ được ghi nhận trong 6 tháng đầu năm. Giá trị liên kết của công ty vượt quá 33 tỷ đồng và giá trị đầu tư của PVX vào công ty liên kết là gần 800 tỷ đồng. Chỉ “đầu tư 800 tỷ rupiah”, lỗ 33 tỷ rupiah, dưới 5% không phải là một con số lớn. Tuy nhiên, trong danh sách các công ty liên kết của PVX, có một loạt các công ty bất động sản, như Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí (trị giá 100 tỷ đồng Việt Nam), Công ty Cổ phần Đầu tư. Công ty xây dựng dầu khí Fidelity (226 tỷ đồng), Tổng công ty đầu tư xây dựng dầu khí Singapore (86,8 tỷ đồng) … Tất cả các bộ phận này đều “hoạt động rất tốt”. “Đó chỉ là một sự cân bằng hay một chút mất mát? Nếu vậy, tại sao PVX thông báo rằng các đơn vị thành viên của nó phải đối mặt với” rất nhiều khó khăn “?

Trong loại khó khăn này, nếu công ty giữ được sức mạnh để tập trung vào các hoạt động chính, thì sau đó PVX có thể lấy lại sức mạnh sau khi đầu tư quá nhiều và tiến hành kinh doanh không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *