PVA: CEO bán 35.000 cổ phiếu

PVA đã bán toàn bộ 4,68 triệu cổ phiếu PVCOM – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo rằng đây là công ty có kết quả giao dịch giữa Tập đoàn Xây dựng Dầu khí Nghệ An (PVA) và một thành viên hội đồng quản trị và ông Nguyễn Ngọc Bằng. Vào ngày 30 tháng 11, ông Bang đã ký hợp đồng bán 35.000 cổ phiếu PVA và giao dịch thành công.

Trước đây, ông nắm giữ 71.910 cổ phiếu PVA, chiếm 0,33% cổ phần. Sau khi bán cổ phần, ông Bang chỉ nắm giữ 36.910 cổ phiếu của công ty, chiếm 0,17% vốn cổ phần của công ty.

Đầu tháng 12, Công ty Xây dựng Nghệ An An, Hội đồng quản trị của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, cũng đã thông qua quyết định chuyển 26% vốn chủ sở hữu của PVCOM với giá 6.000 đồng mỗi đơn vị. Nếu giao dịch thành công trong thời gian tới, công ty sẽ tính phí hơn 28 tỷ rupiah.

Trong thời gian giao dịch vào ngày 12 tháng 11, giá thị trường PVA đã tăng 100 đồng lên 5.300 đồng mỗi lần di chuyển. Hiện tại, mã này đã có 21,8 triệu cổ phiếu niêm yết, 21,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành và giá trị thị trường hơn 100 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *