ANPHA đăng ký bán 100.000 cổ phiếu VGP

Công ty cổ phần cảng Laoqua (VGP) đã công bố danh sách công khai của A.N.P.H.A (ANPHA). Do đó, từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12, ANPHA đã ký thỏa thuận bán 100.000 cổ phiếu VGP để tái cấu trúc danh mục đầu tư.

Hiện tại, ANPHA nắm giữ 902.000 cổ phiếu VGP, tương đương 11% vốn cổ phần. tỷ lệ. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu ANPHA sẽ giảm xuống còn 802.000. Vào cuối phiên giao dịch ngày 20 tháng 11, cổ phiếu của VGP đóng cửa ở mức 12.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *