Con trai của chủ tịch BCN muốn mua 8 triệu cổ phiếu

Giao dịch dự kiến ​​sẽ được hoàn thành từ ngày 20 tháng 2 đến 18 tháng 3. Giá thị trường của NVB là 9.000 đồng / cổ phiếu. Ước tính, Sun Zhengyi sẽ phải chi khoảng 70 tỷ đồng Việt Nam để mua tất cả các cổ phiếu này. Nguồn: VnDirect .

Cha của con trai là chủ tịch Nguyễn Tiến Dũng. Ông sở hữu 6,5 triệu cổ phiếu NVB, tương đương 1,6% cổ phần. Vợ của chủ tịch BCN và bà Trần Hải Anh, thành viên hội đồng quản trị, cũng nắm giữ gần 20,2 triệu cổ phiếu, chiếm 4,96% cổ phần niêm yết.

Gần đây, BCN vừa tổ chức các cuộc họp thường xuyên với các cổ đông và hoàn thiện kế hoạch tăng vốn từ 3 nghìn tỷ đồng lên 700 tỷ đồng. Việc tăng vốn được thực hiện bằng cách cung cấp 10 triệu cổ phiếu cho nhân viên và 290 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu (cổ đông sở hữu một cổ phiếu và có quyền mua 0,713 cổ phiếu để huy động vốn mới), dự kiến ​​sẽ hoạt động trong quý 1 năm 2020. Chủ yếu được sử dụng để bổ sung vốn chủ sở hữu của các khoản vay trung và dài hạn. -Trong năm 2019, lợi nhuận của Ngân hàng Thương mại Quốc gia là 55 tỷ đô la Mỹ, giảm 37% so với năm ngoái. Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt 80.394 tỷ dinar. Tiền gửi của khách hàng đạt gần 59 nghìn tỷ đồng, và số dư tín dụng đạt gần 37,5 nghìn tỷ đồng.

Quỳnh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *