200 triệu đồng đăng ký thành lập công ty môi giới

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông báo 67/2014 / TT-BTC, trong đó liệt kê một số khoản phí mới được tính cho Ủy ban Chứng khoán. Chẳng hạn, việc xác nhận thành lập quỹ thành viên sẽ có giá 20 triệu đồng, trong khi quyết định phê duyệt công ty chứng khoán hoặc cơ quan quản lý quỹ sẽ có giá 10 triệu đồng.

Một số khoản phí mới khác sẽ được áp dụng cho mỗi khoản trợ cấp lên tới 1 đến 2 triệu đồng. Danh sách bao gồm các danh mục như mở rộng, sửa đổi giấy chứng nhận hoạt động đã đăng ký của văn phòng đại diện của công ty chứng khoán và quản lý vốn nước ngoài tại Việt Nam. Mở rộng, cấp lại và điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của các quỹ và công ty quản lý chứng khoán (bao gồm cả việc thành lập sau khi chia, sáp nhập, v.v.). Mỗi thông báo cũng xác nhận việc tăng hoặc giảm vốn thành viên của một triệu người.

>> Danh sách hoa hồng chứng khoán mới sẽ được áp dụng

Những quy định mới này đã thay thế thông báo 134/2009 / TT-BTC được ban hành năm 2009 kể từ ngày 10/7 sắp tới. Một số khoản phí khác vẫn nằm trong cùng một phạm vi giá, nhưng đã được tăng cụ thể. Trong đó, chi phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cho các quỹ mở, quỹ ETF, quỹ đóng, quỹ đầu tư bất động sản hoặc quỹ là 30 triệu đồng.

Công ty chứng khoán trong danh mục đầu tư đắt nhất để thành lập và vận hành giấy phép là 200 triệu đồng, bao gồm kinh doanh môi giới (20 triệu đồng), giao dịch tài khoản cá nhân (60 triệu đồng) và bảo lãnh phát hành (100 triệu đồng) Đồng Việt Nam) và tư vấn đầu tư (20). Đan Đông). Thu nhập này được trả cho Ủy ban Chứng khoán và thuộc ngân sách nhà nước.

Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *