Sau khi giành chiến thắng trong sáu ngày giao dịch liên tiếp, cả hai giao dịch đều giảm

Theo định kỳ, việc khớp lệnh sẽ xác định giá mở cửa và chỉ số Vn giảm 3,56 điểm (0,73%) xuống 484.04 điểm. Tổng khối lượng giao dịch là gần 3 triệu đơn vị. Giá trị kinh doanh vượt quá 35 tỷ rupiah. Trong lĩnh vực này, MSN đã trải qua sự suy giảm lớn nhất, ở mức 2.000 đến 120.000 đồng mỗi cổ phiếu. Các mã ngân hàng đều giảm, chỉ có hộp set-top duy trì ở mức 22.800 đồng. Giờ giao dịch buổi sáng là VN30, Praha, VIC và OGC là hai lần vào buổi sáng. Chụp ảnh: Hoàng Hà

Vào buổi sáng, chỉ số Vn giảm 4,33 điểm (0,89%) xuống 483,27 điểm. Tổng khối lượng giao dịch vượt quá 56,1 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị giao dịch gần 747 tỷ đồng. Giá tăng 400 đồng lên 8,900 đồng. TLG là mã hoạt động mạnh nhất với gần 1,5 triệu cổ phiếu và giá 27.000 đồng. Tổng khối lượng giao dịch vượt 2,1 triệu đơn vị, tương đương gần 64 tỷ đồng.

Tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, chỉ số sàn giảm 0,17 điểm (0,27%). Có 63,18 điểm còn lại. Tổng khối lượng giao dịch vượt quá 39,4 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị trao đổi hơn 310 tỷ đồng.

SHB đổi chủ, với khối lượng giao dịch gần 7,5 triệu cổ phiếu – giá cổ phiếu cao nhất, giá giảm 100 đồng Việt Nam xuống còn 7.300 đồng. SCR đứng thứ hai với hơn 6,1 triệu cổ phiếu và giá tăng 300 đồng lên tối đa là 8.600 đồng.

Vào buổi chiều, hai sàn giao dịch chứng khoán lại giảm. Cuối cùng, chỉ số Vn giảm 7,81 điểm (1,6%) xuống 479,79 điểm. Tổng khối lượng giao dịch vượt quá 80,5 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị thị trường là 1.140,50 triệu đồng. -ITA có khối lượng giao dịch lớn nhất, với khối lượng giao dịch vượt quá 12 triệu, tương đương 8.500 đồng. Thỏa thuận quan trọng nhất là TLG, nắm giữ gần 1,5 triệu cổ phiếu với mức giá 27.000 đồng. Tổng cộng có 3 triệu cổ phiếu được giao dịch trên toàn thị trường, với doanh thu gần 92,5 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch chứng khoán, chỉ số sàn giảm 0,73 điểm (1,15%) xuống 62,62 điểm. Tổng khối lượng giao dịch vượt quá 67,2 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị gần 530 triệu đồng.

SHB chuyển nhượng gần 14,6 triệu cổ phiếu, và giá giảm từ 300 đồng xuống còn 7100 đồng. SCR chuyển gần 9 triệu cổ phiếu, giá tăng 100 đồng lên 8400 đồng .

Nam Phi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *