STB, EIB, Praha, VIC chiếm 40% của VN30

Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) đã công bố giới hạn vốn 30 cổ phiếu trong rổ VN30 trong giai đoạn rà soát thứ hai. Trọng lượng của VN30. Do đó, trong giai đoạn xem xét này, giới hạn trọng lượng của hộp set-top, EIB, VINM và VIC lần lượt dưới 100%, 88,2%, 94,68%, 55,99% và 79. , 15% .- — Dựa trên giá đóng cửa 20/7, 4 cổ phiếu này chiếm 40% giá trị của VN30.

Giá cổ phiếu của MSN đã giảm 8% trong giai đoạn đánh giá đầu tiên (ngày 6 tháng 2), khiến giá trị thị trường của danh hiệu giảm xuống, chỉ chiếm 8% so với VN30. Do đó, trong giai đoạn đánh giá này, vốn hóa của MSN là 100%, không phải 92,59% trong giai đoạn đánh giá đầu tiên.

Rổ thị trường vốn VN30. Nguồn: DVT .

Tính đến ngày 20/7, trong đợt đánh giá thứ hai về VN30, tổng giá trị thị trường của 30 cổ phiếu đã đạt gần 154 nghìn tỷ đồng. Từ thứ Hai tới (23/7), chỉ số VN30 gồm 30 cổ phiếu mới sẽ được sử dụng.

“So sánh” giữa CEO30 và VN30

VN30 đã đạt 500 điểm

(Theo DVT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *