NTB: Chủ tịch đã bán 2,4 triệu cổ phiếu

NTB đã bán công ty con, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, để công bố giao dịch cổ phiếu của các cổ đông nội bộ. Công ty cổ phần đã đầu tư xây dựng và vận hành dự án giao thông 584 (NTB). Do đó, chủ tịch hội đồng quản trị, ông Trần Kim Minh, đã bán 2,4 triệu trong số 8,9 triệu cổ phiếu NTB đã đăng ký bán trước đó.

Sau khi giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu cổ phần của ông tăng từ 22,44% lên 16,4%. Giá cổ phiếu của NTB đóng cửa vào ngày 4 tháng 1 và tăng từ 100 đồng lên 3.100 đồng. Trong 10 phiên vừa qua, các hành động của NTB đã đạt trung bình 89.190 đơn vị.

Nam Phi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *