Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc Lừa đảo quý IV lỗ 9 tỷ USD

Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Công ty TNHH Chứng khoán (Agriseco, mã chứng khoán: AGR) vừa công bố kết quả hoạt động trong quý IV năm 2013, với khoản lỗ sau thuế hơn 9 tỷ đồng. Một trong những yếu tố chính dẫn đến kết quả này là tổng doanh thu giảm mạnh (79 tỷ đồng), chưa bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài thu nhập môi giới chứng khoán và dịch vụ đại lý phát hành tăng 33% gần 6 lần, phần còn lại của doanh nghiệp giảm 30% đến 70%. Trong số đó, bộ phận giao dịch chứng khoán dẫn đầu sự suy giảm trong quý IV.

Tuy nhiên, trong cả 12 tháng, lợi nhuận trước thuế của Agriseco vẫn vượt quá 25 tỷ đồng. So với năm 2011, lợi nhuận này chỉ tương đương 35%. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu tăng từ 311 đồng lên 93 đồng. Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông 2013, ban lãnh đạo công ty đã đề xuất mục tiêu lợi nhuận hàng năm là 76 tỷ đồng. Cao gấp 3 lần mức thực hiện. Vào năm 2012, công ty đã không đạt được mục tiêu lợi nhuận do cuộc họp cổ đông đặt ra vào ngày hôm đó. Agriseco hiện là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên báo cáo lỗ thị trường trong quý IV.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *