SSI cạnh tranh với Lotte để mua Bibica

Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, ngày 21/11, Công ty TNHH Đầu tư Sun Road đã mua thành công 200.310 cổ phiếu của Bibica Co., Ltd. (mã chứng khoán: BBC). Sun Road là đơn vị nhận tiền đầu tư từ Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI). Chủ tịch của nó là em trai của ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch của SSI.

Sau khi giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Sun Road với Bibica tăng lên 12,64%, cộng với số lượng cổ phiếu SSI hiện đang nắm giữ, nhóm cổ đông này nắm giữ 32,64% vốn của Bibica.

Giao dịch trên là 43,1% sau khi Lotte tăng quyền sở hữu Bibica từ 38,6% lên Bibica. Gần đây, Rakuten tiếp tục ký thỏa thuận mua 80.000 cổ phiếu của công ty để tăng tỷ lệ sở hữu lên 43,57%.

– Khi các cổ đông của SSI và Rakuten không đạt được thỏa thuận, đã có một cuộc xung đột trong Bibica. Nói rằng bộ phận hy vọng sẽ can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh của công ty và cam kết ban đầu chỉ là các nhà đầu tư tài chính.

Công ty TNHH NDH Việt Nam, do ông Nguyễn Duy Hùng, chủ tịch hội đồng quản trị, vừa bán 491.500 cổ phiếu của Central Seed Co., Ltd. (mã chứng khoán: NSC), với doanh thu hơn 38,8 tỷ đồng. Sau đại dịch, NDH không còn là cổ đông chính của NSC và tỷ lệ sở hữu đã giảm từ 9.02% xuống 4,12%.

Huyền Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *