Cổ phiếu của Vinhomes đã đạt đến giới hạn 20%

Vào sáng ngày 17 tháng 5, gần 2,68 tỷ cổ phiếu của cổ phiếu VHM đã được giao dịch chính thức tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE). Đây là công ty thứ ba trong hệ thống Vingroup được niêm yết trên thị trường chứng khoán sau VIC và VRE.

Với mức giá tham khảo là 92.100 đồng, vốn của Vinhomes trong ngày giao dịch đầu tiên là khoảng 246,8 nghìn tỷ đồng. . , Tương đương với 10,8 tỷ đô la Mỹ. Sau khi xác định giá mở cửa, cổ phiếu đã được đặt mua ở mức giá cao nhất 110.500 đồng Việt Nam, và khối lượng bán tương ứng vượt quá 2,7 triệu đơn vị, vẫn trong tình trạng người bán trắng. Phần đầu tiên và danh sách của Vinhomes đã trở thành giao dịch lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, vượt quá 9 triệu triệu đô la vào tháng trước. Liệt kê cổ phiếu VHM.

Vinhomes trước đây được gọi là Công ty Cổ phần Thành phố-PP, và sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Nam Hà Nội. Kể từ khi thành lập vào đầu năm 2008, vốn đăng ký của hoạt động này đã trải qua bốn lần thay đổi, từ 200 tỷ đồng lên 26,796 tỷ đồng. Hiện tại, Vingroup là công ty mẹ, nắm giữ gần 70% vốn nhượng quyền.

Theo Reuters, Vinhomes là nhà đầu tư bất động sản lớn nhất tại Việt Nam, với 48% thị phần tại thị trường cao cấp và 15% thị phần tại thị trường Việt Nam. Tổng thị phần. Thị phần nhà đất. Sau khi sáp nhập với hai hoạt động khác để tổ chức lại, thanh lý và tách một số hoạt động không thiết yếu, tổng tài sản của Vinhomes đã tăng lên 9217,2 tỷ đồng. Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 23/2, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 5,889 tỷ đồng và 2.245 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *