Giao dịch chứng khoán được miễn thuế VAT

Nhiều dịch vụ kinh doanh, bao gồm chứng khoán, được miễn thuế VAT.

Bộ Tài chính đã đệ trình dự thảo sửa đổi “Luật thuế giá trị gia tăng” lên chính phủ để xem xét và ban hành. Mở rộng thêm các chủ đề miễn thuế. Do đó, ngoài nông nghiệp, lâm nghiệp, bảo hiểm nhân thọ, vv, các hoạt động liên quan đến giao dịch chứng khoán, cho vay, bán bảo hiểm vốn vay và ngoại hối cho doanh nghiệp, tiền tệ cũng cần được miễn thuế VAT.

Đối với một số dịch vụ và chủ đề nhất định, các lĩnh vực chứng khoán không cần phải trả VAT bao gồm môi giới, giao dịch, đăng ký, tư vấn đầu tư và lưu ký. Chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý công ty đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, dịch vụ tổ chức thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính cho biết họ cung cấp các khoản vay cho khách hàng để giao dịch ký quỹ và bán chứng khoán.

Bộ Tài chính tuyên bố rằng các ngân hàng và tổ chức tín dụng vẫn đang yêu cầu người vay thế chấp và thế chấp tài sản trong các dịch vụ cấp tín dụng, bán tài sản đảm bảo cho vay, giao dịch chứng khoán và trao đổi. Nếu khoản vay đến hạn và lãi vay đến hạn, thì nếu chủ nợ có bảo đảm không trả được nợ, người cho vay phải bán tài sản thế chấp cho vay để thu nợ.

Ngân hàng Quốc gia Việt Nam và các tổ chức thương mại và tín dụng tin rằng việc bán và bán tài sản thế chấp để thu nợ không phải là một hoạt động thương mại, mà là một quy trình và hoạt động tín dụng thuộc về thu hồi vốn và lãi cho vay. Tuy nhiên, vào ngày 1 tháng 1 năm 2009 Trước đây, theo Đạo luật, việc bán tài sản được bảo đảm tín dụng được sử dụng bởi các tổ chức tín dụng để đảm bảo các khoản nợ nên được miễn thuế VAT. 158 Chính phủ, ngày 10 tháng 12 năm 2003. Sau ngày 1 tháng 1 năm 2009, Luật sửa đổi và bổ sung của Nghị định 123/2008 không quy định giá trị tính thuế của các hoạt động này. Do đó, vấn đề phát sinh trong tính toán thuế. Đây là lý do tại sao Bộ Tài chính đề xuất với chính phủ cho phép bán tài sản thế chấp để thu nợ miễn thuế VAT. Bộ Giáo dục Tài chính tuyên bố rằng thời cơ đã đến. Nhiều trường hợp chuyển nhượng dự án do thiếu vốn hoặc thay đổi mục tiêu đầu tư. Chuyển nhượng dự án thường có hình thức sau: nhà đầu tư chuyển một phần (hoặc toàn bộ) khoản đầu tư vào dự án đầu tư phát triển và tài sản (thường là khoản bồi thường để giải phóng mặt bằng). Các doanh nghiệp dang dở, phần còn lại thuộc sở hữu của nhà đầu tư để chấp nhận chuyển nhượng để thành lập một doanh nghiệp mới. Hầu hết các dự án chuyển nhượng đang được tiến hành và đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt: trong một số trường hợp, giấy phép đầu tư đã được cấp và đất đã được giao, trong một số trường hợp, giấy phép đầu tư đã được cấp nhưng đất chưa được giao; Trong một số trường hợp, giấy phép đầu tư không được cấp hoặc đất không được giao …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *