SHB muốn trả cổ tức 10% cho mỗi cổ phiếu

Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội (SHB) đã đệ trình mục tiêu lợi nhuận trước thuế cho các cổ đông đến năm 2020. Theo tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên, lợi nhuận trước thuế sẽ tăng 8% lên 3.268 nghìn tỷ đồng, thay vì mức tăng dự kiến ​​là 35%. Đạt 40% như trước khi dịch.

Đến năm 2020, SHB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng tương tự như năm ngoái – 15% và được xếp hạng trong số ba ngân hàng tư nhân hàng đầu với thị phần tín dụng lớn nhất. Vốn thường trú dự kiến ​​sẽ tăng 16%.

Chủ tịch ngân hàng nói rằng sự tăng trưởng tín dụng hiện tại phụ thuộc vào chất lượng tài sản và sự hài lòng với các yêu cầu an toàn hoạt động. Khi tỷ lệ thận trọng giữa ngành ngân hàng và SHB có xu hướng thắt chặt để đảm bảo tăng trưởng dài hạn.

Tại cuộc họp tiếp theo, SHB cũng đã nộp cho cổ đông khoản cổ tức phân phối lợi nhuận 2019 để trả cổ tức 10% trong quý 3 hoặc 4 . Theo đó, vốn đăng ký của ngân hàng sẽ tăng từ 1.755 tỷ đồng lên 19.314 tỷ đồng.

Năm nay, ngân hàng có kế hoạch thu hồi hơn 6 nghìn tỷ đồng nợ xấu (bao gồm cả tịch thu tài sản) bằng cách mua trái phiếu đặc biệt VAMC trị giá 1 nghìn tỷ đồng, với tỷ lệ nợ xấu không quá 3%.

Ngoài ra, các giám đốc điều hành của SHB cũng đề cập đến các kế hoạch cho phép hội đồng quản trị tích cực đăng ký. Ngân hàng bỏ phiếu cho HoSE sau chính sách tái cấu trúc thị trường chứng khoán. thủ đô.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *