Người ta biết rất ít về vai trò của các trung tâm tiền gửi

Ông Dương Ngọc Tuấn, Phó tổng giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) cho biết, khi nói về hiện tượng giao dịch chứng khoán lớn trên sàn giao dịch chứng khoán EIB, một số tờ báo đặt câu hỏi liệu việc chấp nhận VSD không bao gồm bản chất của sàn giao dịch chứng khoán. Giám sát các chức năng và trách nhiệm của thị trường chứng khoán và các đơn vị liên quan. Ông Duẩn nhấn mạnh rằng VSD không có chức năng giám sát. Giao dịch hoạt động trực tiếp không có chức năng tiết lộ thông tin về các giao dịch đã thỏa thuận, mà chỉ thực hiện giai đoạn thanh lý trong chuỗi giao dịch thị trường chứng khoán hiện tại. Trong một giao dịch EIB-STB quan trọng gần đây, nhiều bài báo trên tờ báo đã đặt câu hỏi tại sao VSD hoàn toàn hiểu các nhà giao dịch và không tiết lộ danh tính của họ với thị trường. Ông .

– Trước hết, cần xác nhận rằng tất cả những người tham gia trao đổi phải tuân thủ các quy định của pháp luật, trong đó ông có nghĩa vụ phải tiết lộ thông tin theo Thông tư 52/2012 / TT-BTC. Vai trò chính của giám sát giao dịch là trên Sở giao dịch chứng khoán và cấp cao nhất là Ủy ban Chứng khoán Quốc gia. Tại VSD, chúng tôi cung cấp các chức năng đăng ký chứng khoán, giám sát, thanh toán bù trừ và thanh toán chính cho chứng khoán niêm yết và công ty đại chúng chưa niêm yết VND. Thời điểm cung cấp dịch vụ liên quan cho các thành viên thị trường.

Trong các chức năng được phân công, không có quy định nào về trách nhiệm của VSD đối với việc tiết lộ thông tin nhận dạng tài sản của VSD. Giao dịch, bao gồm các giao dịch, vì điều này vi phạm quyền riêng tư hợp pháp của nhà đầu tư.

– Do đó, vui lòng theo dõi cách chứng khoán được thực hiện trong các giao dịch thị trường và theo luật pháp và quy định hiện hành. Trong trường hợp này, VSD sẽ chịu trách nhiệm tiết lộ thông tin về giao dịch chứng khoán. Giao dịch? -Như đã đề cập ở trên, các giao dịch theo quy định được thực hiện trên hai sàn giao dịch chứng khoán hiện được thực hiện ở hai cấp độ của sàn giao dịch chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán. Trong đó, giám sát chính thuộc về sở giao dịch chứng khoán, và giám sát phụ thuộc về bộ phận chức năng của Ủy ban Chứng khoán. Tại VSD, chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ xử lý sau giao dịch, bao gồm thanh toán bù trừ và thanh toán bù trừ, nhưng VSD chịu trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan, chủ yếu là danh tính của tài khoản giao dịch cho mục đích giao dịch. Giám sát theo yêu cầu của sở giao dịch chứng khoán.

Theo các quy định hiện hành (Thông báo 52/2012 / TT-BTC), VSD chỉ chịu trách nhiệm tiết lộ thông tin về các thông tin sau: giao dịch qua quầy, nghĩa là các giao dịch không được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán, đặc biệt là trong thời gian hạn chế chuyển nhượng Việc chuyển quyền sở hữu của các cổ đông sáng lập và các nhiệm vụ đặc biệt bao gồm chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán đã được phê duyệt bằng văn bản để được thực hiện bên ngoài hệ thống giao dịch trao đổi. Hiện tại, VSD đã phát hành giao dịch chuyển nhượng trên trang web VSD sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng. Vì vậy, trước khi bạn thực hiện một giao dịch lớn với cổ phiếu BEI và STB, đặc biệt là các cổ phiếu phổ thông khác, bạn nghĩ các nhà đầu tư sẽ nhận ra điều này như thế nào? Giao dịch. “Sự thật” của các công ty doanh nghiệp?

– Thị trường chứng khoán được hướng dẫn bởi tính minh bạch. Minh bạch, nhưng mọi người phải tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý. Tại Việt Nam và thị trường chứng khoán toàn cầu, có một quy định yêu cầu nhà đầu tư mua hoặc vượt quá ngưỡng 5% cổ phần có quyền biểu quyết của các công ty niêm yết được coi là cổ phiếu. Có rất nhiều khách hàng phải tự công bố thông tin thị trường. Đồng thời, một khi nó trở thành cổ đông lớn, tất cả các giao dịch (mua hoặc bán) của đối tượng phải được thông báo công khai ra thị trường. Nếu các giao dịch của nhà đầu tư trên thị trường không đáp ứng ngưỡng công bố thông tin, không thể buộc các đơn vị thực hiện giao dịch công bố thông tin.

Nếu thực thể sẽ phát hiện và xử lý giao dịch vi phạm pháp luật càng sớm càng tốt, hoặc sẽ được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra sau đó.

– Theo thông báo, theo quy định hiện hành, khi giá cổ phiếu đạt mức giá cao nhất và rơi xuống mức giá thấp nhất trong 5 cuộc họp liên tiếp, hai bộ phận sẽ yêu cầu công ty giải thích và tiết lộ thông tin để nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn công ty. hàng hóaDo đó, cần có nhiều quy định hơn. Khi khối lượng giao dịch của các cổ phiếu lớn cao bất thường (ví dụ: tối đa 20% vốn cổ phần được chuyển trong 10 ngày giao dịch liên tiếp), điều này sẽ buộc công ty tiết lộ thông tin hoặc VSD sẽ làm như vậy. Gửi tín hiệu cảnh báo cho các nhà đầu tư. Bạn nghĩ gì về ý tưởng này?

– Tôi nghĩ ý tưởng này nên được chuyển đến ban quản lý, VSD là phù hợp. Tuy nhiên, theo tôi biết, không có thị trường chứng khoán nào của quốc gia yêu cầu các công ty tiết lộ thông tin khi các nhà đầu tư giao dịch một lượng lớn cổ phiếu. Ở các quốc gia / khu vực, một thông lệ phổ biến là yêu cầu các tổ chức (nhà đầu tư) tiết lộ thông tin khi đạt đến ngưỡng sở hữu nhất định (thường là 5%). Ý tưởng của tôi là khi có một số lượng lớn giao dịch trong một cổ phiếu nhất định, VSD nên đưa ra thông tin hoặc đưa ra tín hiệu cảnh báo. Tôi nghĩ rằng điều này có thể hiểu đầy đủ chức năng xấu của VSD. Trong quá trình giao dịch chứng khoán, VSD chỉ thực hiện các chức năng thanh toán bù trừ, thanh toán bù trừ và hỗ trợ giao dịch. Chúng tôi không kiểm soát thông tin kinh doanh dựa trên số lượng chứng khoán mà chỉ quản lý thông tin nhà đầu tư và quyền sở hữu chứng khoán trong tài khoản của mỗi nhà đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *