Các công ty lợn trả cổ tức 100%.

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn (mã: PSL) vừa công bố nghị quyết của hội đồng quản trị vào ngày 7 tháng Tư. Giám đốc điều hành của công ty đã phê duyệt kết quả năm 2015, với tổng doanh thu là 241 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế vượt 63 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 3,5 lần so với kế hoạch 18 tỷ đồng vào đầu năm 2015.

Theo báo cáo, tiêu thụ lợn sinh sản năm 2015 là 1.080 tấn và thịt lợn là 2.865 tấn. Mức lương trung bình của nhân viên là 9,1 triệu đồng mỗi tháng.

Hội đồng quản trị của PSL có kế hoạch phân phối 100% cổ tức, trong đó 50% sẽ là tiền mặt (tương đương 22,5 tỷ đồng) và 50% còn lại sẽ là cổ phiếu. Tuy nhiên, trước đó, công ty đã ứng trước 15% tiền mặt và nếu được cuộc họp cổ đông chấp thuận (được thông qua vào ngày 22 tháng 4), PSL sẽ trả 35% còn lại, tương đương khoảng 15%. -75 tỷ đô la Mỹ.

Ngoài hiệu suất, các giám đốc điều hành của PSL cũng đã phê duyệt khoản khấu trừ 1,5% (khoảng 800 triệu đô la Mỹ) lợi nhuận trước thuế từ phần thưởng của quỹ điều hành.

Năm 2016, mục tiêu của công ty là có doanh thu là 216 tỷ đồng và lợi nhuận là 30 tỷ đồng. Nó tiêu thụ 1.240 tấn tất cả các loại lợn và 2500 tấn lợn. Mức lương trung bình của nhân viên là 8,5 triệu đồng.

Ngọc Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *