Lãi suất thế chấp có thể đạt 27% mỗi năm

Theo KLS, lãi suất thế chấp cho các khoản vay dưới 2 tháng là 25% mỗi năm, trong hơn 2 tháng, nó sẽ đạt 27%. Trước đây, lãi suất cho vay chứng khoán thường là 20-22% mỗi năm.

Trong một công ty chứng khoán khác ở Hà Nội, tỷ lệ đáo hạn cho vay chứng khoán là 32% mỗi năm, tương đương 4% mỗi năm. Bộ cũng dừng tất cả các hợp đồng mới để cung cấp cho các nhà đầu tư hỗ trợ tài chính.

Tất cả các hành động trên tương ứng với lãi suất tiền gửi tiết kiệm hàng năm của ngân hàng vượt quá 14%. Ngay cả ở nhiều ngân hàng, tỷ lệ tiết kiệm công đã tăng 17%. Trước đó, Ngân hàng Quốc gia đã ban hành một số lượng lớn tài liệu tư vấn cho các ngân hàng hạn chế cho vay đối với các hoạt động phi sản xuất, đặc biệt là chứng khoán và bất động sản. Các ngân hàng đã tăng mạnh lãi suất cho vay và cho vay chứng khoán để hạn chế tín dụng trong lĩnh vực này. Đối với Chứng khoán Kim Long, Ngân hàng Cổ phần Liên Việt tuyên bố tăng lãi suất thế chấp, và chi nhánh Hà Nội thông báo tăng lãi suất như vậy. –Hoang Lý —

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *