CEO Hòa Phát đã mua 160.000 cổ phiếu

HPG đã bác bỏ tin đồn về việc phát hành trái phiếu – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Phát (HPG) đã công bố kết quả của một giao dịch cổ đông nội bộ. Do đó, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của ông Trần Tuấn Dương đã mua 160.000 cổ phiếu.

Sau khi đàm phán, số cổ phần nắm giữ đã tăng lên 9,4 triệu cổ phiếu, chiếm 2% tổng vốn cổ phần và 69% tổng vốn cổ phần. Điều lệ của HPG. Giao dịch được thực hiện từ ngày 20 đến 22 tháng 8 bằng cách sử dụng giao thức và phương thức khớp. Trong số đó, một thỏa thuận chia sẻ của 30.000 phó giám đốc điều hành Nguyễn Thị Thảo Nguyên đã được mua.

Trước khi giao dịch, ông Trần Tuấn Dương sở hữu 9,42 triệu cổ phiếu HPG, chiếm 65% tổng vốn cổ phần, tương đương 2%. .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *