Câu chuyện mơ hồ và các công ty chứng khoán bị trừng phạt nghiêm khắc

Nhiều công ty chứng khoán vẫn không sẵn sàng tách tài khoản nhà đầu tư. Minh họa: Hoàng Hà

Đồng thời, TAS chưa ban hành một cuộc họp ngắn cho các bên liên quan theo chuẩn mực kế toán hiện hành và không đủ người có được chứng chỉ hành nghề kinh doanh. Chứng khoán của công ty được cấp phép. Để đối phó với những vi phạm này, Ủy ban Chứng khoán đã phạt tiền 120 triệu đồng đối với Chứng khoán Tràng An (theo quy định, mức phạt tối đa đối với các vi phạm trên). Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, lịch sử tách tài khoản nhà đầu tư hiện nay khỏi các công ty chứng khoán hiện đang là một quá trình khó khăn. Năm 2010, Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) tuyên bố đã hoàn thành và đưa vào vận hành một hệ thống phần mềm có thể đồng bộ hóa dữ liệu sở hữu của các nhà đầu tư VSD với các công ty chứng khoán. .

Tuy nhiên, việc kiểm soát tài khoản nhà đầu tư trung tâm tiền gửi vẫn còn khó khăn, bởi vì phần lớn phụ thuộc vào sự hợp tác của các công ty chứng khoán. Đây cũng là một trong những lý do chính cho sự chậm trễ trong việc triển khai các sản phẩm mới (như giao dịch ký quỹ, bán chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam T + 2).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *