Vợ của Đặng Thanh Tâm đã ký thỏa thuận bán toàn bộ cổ phiếu NVB

Theo Ủy ban Chứng khoán Quốc gia, bà Ruan Jinjin đã ký thỏa thuận bán Ngân hàng Cổ phần Nam Việt (Navibank), đã bán gần 1,9 triệu cổ phiếu NV từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2, để giải quyết vấn đề này. Nhu cầu tài chính cá nhân. Nếu giao dịch thành công, cổ phần của bà Thanh Thoát tại Navibank sẽ bị giảm từ 0,661% xuống 0%.

Trước đó, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Hà Nội) đã công bố từ ngày 12/12 đến 10/10/2012. / 1/2013, bà Nguyễn Thị Kim Thanh ký bán 14,82 triệu cổ phiếu, chiếm 4,98% vốn của Navibank. Do đó, bà Thành có thể đã bán khoảng 12 triệu cổ phiếu NVB trong giai đoạn trên. Tuy nhiên, hiện tại không có thông báo cụ thể về kết quả của giao dịch này.

Bà Thành là vợ của ông Đặng Thành Tâm, thành viên hội đồng quản trị của Navibank. Theo báo cáo quản lý bán niên, ông Tâm nắm giữ gần 14,83 triệu cổ phiếu NVB, chiếm 4,98% vốn của Navibank Capital.

Cổ phiếu NVB đã đóng cửa vào ngày 15 tháng 1 với mức giá 7.000 đồng. .

Nam Phi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *