HPC không kiểm soát được

Cổ phiếu VDS không được cảnh báo cao – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tuyên bố sẽ rút cổ phiếu HPC khỏi Công ty TNHH Chứng khoán Hải Phòng từ thứ Năm, ngày 2 tháng 8. Trong vài tháng, nó đã vượt quá 20,3 tỷ đồng. Cùng ngày, cổ phiếu Vong của Rongyue Securities Co., Ltd. cũng bị xóa khỏi cảnh báo. Lý do tại sao lợi nhuận sau thuế 6 tháng của VDS đã đạt gần 3,3 tỷ đồng. Màu xanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *