Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu PHP và PostgreSQL (1)

Bây giờ, tôi biết ngôn ngữ kịch bản PHP có thể truy cập cơ sở dữ liệu PostgreSQL, bạn có biết trang web nào là nguồn mở không, xin hãy giúp tôi! Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã giúp đỡ của bạn!

Ruan Zhide

Trả lời:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *