Rảnh tay với các công ty chứng khoán vẫn không chắc chắn về tài chính

Để khắc phục những thiếu sót xảy ra trong quá trình thực hiện Thông tư 226/2010 / TT-BTC, Ủy ban Chứng khoán Quốc gia đang hoàn thiện dự thảo sửa đổi Thông tư này. Tuy nhiên, theo nhiều nhà đầu tư, dự án vẫn có nhiều quyền “rảnh tay” về mặt tài chính.

Thông tư 226 có hiệu lực một năm trước. Tuy nhiên, nội dung liên quan đến việc sắp xếp kiểm soát và giám sát đặc biệt của các công ty chứng khoán và các biện pháp được thực hiện bởi các công ty chứng khoán trong những trường hợp như vậy sẽ có hiệu quả. Từ 1/4 năm nay. Mặc dù chỉ có hiệu lực trong hơn 4 tháng, Thông tư 226 cho thấy có nhiều thiếu sót trong giao dịch với các công ty chứng khoán bị vướng vào hiệu quả tài chính nguy hiểm. Một ví dụ là công ty chứng khoán SME. Do công ty không tiết lộ tỷ lệ vốn khả dụng, Ủy ban Chứng khoán không thể đặt các doanh nghiệp vừa và nhỏ dưới sự kiểm soát đặc biệt, mặc dù có nhiều nghi ngờ về an ninh tài chính. -Để khắc phục tình trạng trên và một số thiếu sót khác, Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ gần đây đã ban hành dự thảo sửa đổi Thông tư 226 để thu hút ý kiến ​​công chúng trước khi đưa ra. Để tránh việc các công ty chứng khoán không sẵn sàng nộp báo cáo về tỷ lệ an toàn vốn để tránh sự xem xét đặc biệt hoặc đánh giá đặc biệt của Ủy ban Chứng khoán, dự thảo quy định: Quyết định chứng khoán đặt tổ chức kinh doanh của mình trong lĩnh vực chứng khoán đã không được truyền đạt trong ba tháng liên tiếp (tháng) Tỷ lệ vốn khả dụng hoặc không tiết lộ tỷ lệ quỹ riêng của mình nằm dưới sự kiểm soát đặc biệt. Đã được xem xét và kiểm toán bởi một tổ chức kiểm toán được công nhận theo Điều 11 của thông báo này …

Trong trường hợp không an toàn tài chính, công ty chứng khoán vẫn đang trong quá trình “mất kiểm soát” trong.

Tuy nhiên, theo nhà đầu tư Trần Tiến Dũng (Hà Nội), dự thảo quy định không thực sự hiệu quả trong việc khắc phục tình trạng mất an toàn tài chính của các công ty chứng khoán. . Điều này tiếp tục mang lại rủi ro cho các nhà đầu tư và thị trường.

Các dự án dễ bị tổn thương có thể dễ dàng cho phép các công ty chứng khoán sử dụng chúng để che giấu sự không an toàn tài chính. Cụ thể, dự thảo cho phép các công ty chứng khoán có thể liên tục nhận được ba khoản nợ mà không cần công bố tỷ lệ vốn khả dụng và sau đó đặt chúng dưới sự kiểm soát đặc biệt. Ba tháng là quá dài, do đó, có một rủi ro là các công ty chứng khoán sẽ che đậy thành công tình trạng tài chính thực sự của họ ở nhiều khía cạnh. Điều này không loại trừ việc thống nhất các quỹ đầu tư và chứng khoán có lãi. . Vì các công ty chứng khoán được ủy quyền của chúng tôi đã nợ tới ba kỳ báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng, trong giai đoạn này, Ủy ban Chứng khoán sẽ thụ động ngăn chặn hậu quả của các điều kiện không an toàn. Các nhà đầu tư của Công ty Chứng khoán Sài Gòn cảnh báo rằng dự thảo quy định rằng các công ty chứng khoán sẽ không tiết lộ tỷ lệ vốn khả dụng sẽ được đặt trong các khu vực kiểm soát đặc biệt trong ba giai đoạn liên tiếp. Lý do là các công ty chứng khoán sẽ giải quyết yêu cầu này theo cách sau: đôi khi họ không báo cáo 1-2 tỷ lệ vốn khả dụng, và sau đó không báo cáo giai đoạn thứ ba. Do đó, Ủy ban điều tiết chứng khoán không thể thực hiện kiểm soát đặc biệt đối với các công ty chứng khoán.

“Ủy ban Chứng khoán đã quyết định rằng, theo một nghĩa nào đó, dự thảo nên được điều chỉnh để các công ty chứng khoán sẽ không báo cáo tỷ lệ chính xác của vốn khả dụng trong một lần. Ông Dong đề nghị đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào … Theo dự thảo của Ủy ban Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán có quyền đặt tổ chức giao dịch chứng khoán dưới sự kiểm soát đặc biệt. Đây là một ngoại lệ lớn trong báo cáo tài chính được kiểm tra hoặc kiểm toán, khiến tỷ lệ vốn khả dụng giảm xuống dưới 120% … Theo các nhà đầu tư, quy tắc này không rõ ràng cũng không rõ ràng. – Lý do là không rõ tổ chức và nhân sự nào có nghĩa vụ phải định lượng các ngoại lệ quan trọng để có thể tính toán với tỷ lệ vốn khả dụng. Dưới 120% Do đó, trên cơ sở đó, Ủy ban Chứng khoán đặt công ty chứng khoán dưới sự kiểm soát đặc biệt. Để đảm bảo tính khả thi, công ty kiểm toán hoặc chính công ty chứng khoán có trách nhiệm làm rõ các trường hợp ngoại lệ chưa biết, để đặt nền tảng cho việc tính tỷ lệ vốn khả dụng và thông qua Hành động.

Theo dự án, sau khi hết hạn quyền kiểm soát đặc biệt (không quá 3 tháng), nếu tổ chức trao đổi chứng khoán vẫn không thể khắc phục tình trạng kiểm soát đặc biệt và tổng thiệt hại ít hơn 50% vốn đăng ký, việc đình chỉ sẽ ảnh hưởng đến cũ. Hoạt động thương mại tài sảnMột nhà đầu tư … giám đốc điều hành của một công ty quản lý quỹ đầu tư nói rằng dự thảo quy định không rõ ràng vì không rõ ràng về hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán. Tài sản của nhà đầu tư. Khi một công ty chứng khoán gặp phải vấn đề “sức khỏe” tài chính, Ủy ban Chứng khoán thường rút các giao dịch môi giới để giảm thiểu thiệt hại cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu đây là luật hoặc quy định, thì phải xác định rõ hoạt động ảnh hưởng đến nhà đầu tư tài sản là nhà môi giới hay nhà tư vấn … Mặt khác, phải chờ 3 tháng trước khi hoạt động thương mại của công ty có thể bị đình chỉ. Về mặt chứng khoán, có sự đảm bảo nào để loại bỏ tác động tiêu cực đối với các nhà đầu tư Tài sản trong một khoảng thời gian dài như vậy không?

Theo đầu tư chứng khoán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *