Sẽ đối phó với tội phạm chứng khoán

Thông tư hướng dẫn thực hiện bổ sung luật hình sự áp dụng cho lĩnh vực chứng khoán và bổ sung các quy định của luật hình sự sẽ được ban hành vào tháng 12.

Bộ Tư pháp cho biết, dự kiến ​​sẽ ban hành một nghị định chung vào tháng 12. Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật đã sửa đổi và bổ sung một số quy định trong Bộ luật hình sự đối với các tội phạm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế và chứng khoán. Theo kế hoạch, thông tư nên được ban hành vào tháng Sáu.

Trong quá trình soạn thảo thông tư, vấn đề thu hút các thành viên giao dịch chứng khoán và luật sư gây ra nhiều ý kiến ​​nhất. Là cơ sở để xác định ranh giới giữa xử lý hình sự và hành chính.

Ban biên tập chắc chắn bối rối vì lợi nhuận hoặc thiệt hại bất hợp pháp. Đối tượng vật lý phải đáp ứng các đặc điểm của giao dịch trên thị trường chứng khoán, nhưng nó cũng phải tương đương với các loại tội phạm kinh tế khác được quy định trong Luật Hình sự để đảm bảo nguyên tắc bình đẳng. Trước pháp luật .

Theo đầu tư chứng khoán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *