Chủ tịch KSS bị phạt 50 triệu đồng vì tội “trộm cắp, bán hàng bí mật”

Ngày 4 tháng 9, Ủy ban Chứng khoán Quốc gia đã ban hành Quyết định số 691 / Ủy ban Chứng khoán, xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Văn Định, địa chỉ: Xu He Shi Long Huân tại thành phố Bakan. , Bởi vì nó đã vi phạm các quy định về báo cáo và công bố thông tin thị trường chứng khoán.

Cụ thể hơn, từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3, ông Nguyễn Văn Đình (ông Đinh) giữ chức chủ tịch của Công ty Cổ phần Khai thác Na Ri Hamico (mã KSS) và giám đốc điều hành cho 4.000.000 Để bán cổ phiếu KSS, từ ngày 14 đến 3/3, ông Định tiếp tục mua 1.550.000 và bán 103.500 cổ phiếu KSS, nhưng ông không báo cáo với Ủy ban điều tiết chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trước khi giao dịch.

Hành vi của ông Đinh đã vi phạm các quy định tại điểm 4.2, Mục 4, Phần IV của Thông báo Bộ Tài chính. Ngày 09 tháng 9 năm 2010 / TT-BTC ngày 15 tháng 1 năm 2010, hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (nay là Điều 1 của Thông tư số 52/2012 được công bố trong Hướng dẫn của Bộ Tài chính, Điều 28 / TT-BTC ngày 5/4 -BTC n thông tin về thị trường chứng khoán).

Tính đến tính chất và mức độ nghiêm trọng của tội phạm, Ủy ban Chứng khoán Quốc gia đã kết án Ruan Van Din theo quy định của Nghị định số 85/2010 / ND-CP Điều 2 (a) Ông bị phạt 50.000.000 đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *