Vinamilk có kế hoạch phát hành 278 triệu cổ phiếu mới

Trong 9 tháng, Vinamilk kiếm được hơn 5 nghìn tỷ đồng – Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012 để tư vấn về việc chào bán cổ phiếu của Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk, mã: SARL). Do đó, trong quá trình tăng vốn cổ phần, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu nhằm tăng tỷ lệ vốn cổ phần trên vốn cổ đông.

Ngoài ra, các cổ đông của đại hội đồng cổ đông cũng đồng ý tăng vốn cổ phần của công ty bằng một giá trị bằng tổng mệnh giá của các cổ phiếu được phát hành thành công.

Tỷ lệ cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần là 2: 1. Nói cách khác, một cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu vào cuối mỗi đăng ký cổ phiếu sẽ nhận được thêm 1 cổ phiếu phát hành.

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm tối đa là 278.057.377 đơn vị. Số lượng cổ phiếu sẽ được làm tròn đến đơn vị gần nhất và phần lẻ sẽ bị hủy.

Các quỹ cho vấn đề này sẽ được khấu trừ từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối. Đồng thời, các cổ phiếu phát hành thêm không bị giới hạn trong chuyển nhượng. Tuy nhiên, quyền nhận cổ phiếu không được chuyển nhượng.

Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *