Cổ đông lớn của CII đăng ký bán 11,25 triệu cổ phiếu

Vinaphil đã đăng ký mua gần 17 triệu cổ phiếu CII – Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Quốc lộ Hà Nội đã đăng ký giao dịch cổ phiếu CII của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, từ ngày 29/11 đến 29/12, Công ty Đầu tư và Xây dựng Quốc lộ Hà Nội đã đăng ký và bán toàn bộ 11,25 triệu cổ phiếu CII. Giao dịch dự kiến ​​sẽ được thực hiện theo thỏa thuận để cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Cổ đông cũng tuyên bố rằng cổ phần sẽ được bán cho Công ty TNHH Đầu tư Cơ sở hạ tầng Công nghệ Vinaphil (VPII). Trước đó, từ ngày 28/11 đến 28/12, Vinaphil cũng đã thông báo rằng họ đã ký thỏa thuận mua 16,92 triệu cổ phiếu CII hoặc 15% cổ phần niêm yết. Nếu giao dịch thành công, công ty sẽ bán 9,97% toàn bộ vốn cổ phần của CII thông qua Đầu tư và Xây dựng Quốc lộ Hà Nội, và sẽ không còn là cổ đông lớn.

Ngày giao dịch kết thúc vào ngày 26/11, cổ phiếu của CII là 24.500 đồng. Nếu giao dịch thành công, Đường cao tốc Hà Nội dự kiến ​​sẽ mang lại doanh thu khoảng 275 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *