Những “nhắc nhở” công bố thông tin bị trì hoãn

Hình phạt cho 3 cổ đông đã bán cổ phiếu của các hộp hàng đầu mà không tiết lộ thông tin – Vào ngày 7 tháng 6, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước đã ban hành ba quyết định, áp đặt 60 triệu đồng cho hai công ty và một cá nhân vi phạm các quy định khỏe. Hệ thống báo cáo và công bố thông tin. Cụ thể, hai công ty và cá nhân đã mua cổ phần của Ngân hàng Thương mại Sài Gòn Tontine (Sacombank) và trở thành cổ đông lớn, nhưng không báo cáo quyền sở hữu của các cổ đông lớn.

– Không chỉ vậy, công ty cũng phải xác định ai đã phạm sai lầm, xác định nghĩa vụ tài chính và pháp lý của người đó (không chỉ vì lý do chung), và sau đó báo cáo. Báo cáo với cơ quan quản lý thị trường chứng khoán và báo cáo những thiếu sót và sai sót của người này trước đại hội đồng cổ đông gần đây …

Nhiều công ty niêm yết đã đưa ra lý do chậm cho việc tiết lộ thông tin không chắc chắn. Ảnh: VNE – Mặc dù cơ quan này thường xử phạt, theo thời gian, nhiều công ty vẫn tụt hậu trong việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin. Khi được yêu cầu cung cấp một lời giải thích, công ty đã đưa ra một lý do thuyết phục.

Có một loạt lý do để tiết lộ chậm vào tháng Năm và tháng Sáu. Cụ thể, vào đầu tháng 6, công ty cổ phần Gentraco hải sản đã trì hoãn việc lập báo cáo tài chính hợp nhất và công bố thông tin. Công ty giải thích rằng “bởi vì công ty đã nâng cấp hệ thống máy tính vào tháng trước.”

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang giải thích lý do do sơ suất của bộ chính phủ. Dịch vụ công bố thông tin. Fengnan Culture Co., Ltd. giải thích: “Bởi vì công ty tập trung mọi nguồn lực vào việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012 và đánh giá lại các hoạt động kinh doanh trong năm 2011” và “thay đổi nhân sự của bộ phận.” Chịu trách nhiệm công bố thông tin.

Công ty Cổ phần Xây dựng Bể chứa Dầu khí giải thích: “Nó phải phục vụ nhóm kiểm toán quốc gia, do đó có lỗi trong việc phát hành và gửi báo cáo tài chính không chính xác. Đồng thời, công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Kim Steel giải thích: Trong quá trình gửi chứng từ, dịch vụ chuyển phát nhanh đã bị trì hoãn. Hoặc trong trường hợp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Nam, công ty đã tổ chức họp cổ đông vào ngày 4/11. , Sau cuộc họp 24 giờ, công ty nên công bố thông tin về các nghị quyết của cuộc họp. Tuy nhiên, “Do sự hoãn lại của Đại hội vào ngày 30 tháng 4 hoặc ngày 1 tháng 5, bộ phận lưu trữ đã phạm sai lầm.”

Ông Nguyễn S, Giám đốc Sở Phát triển của Sở Giao dịch Chứng khoán từ ngày 1 tháng Sáu (theo Ủy ban điều tiết chứng khoán nhà nước) phải tiết lộ thông tin theo Thông tư 52. Thông báo đòi hỏi nhiều lý do nghiêm ngặt và hạn chế. Đầu tháng 6, Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ ra rằng công ty đã sử dụng đúng mẫu và cung cấp đầy đủ thông tin. Nếu công ty lạm dụng mẫu này, bộ sẽ không công bố. Không đủ hình thức hoặc thông tin. Bộ cũng nhắc nhở các công ty rằng số lượng hàng tồn kho của họ phải chính xác trước và sau khi giao dịch. Nếu có một thông báo hoặc báo cáo, nó phải được sửa chữa bằng văn bản. .

Ông Lê Hải, một nhà đầu tư chứng khoán tại Tòa nhà SSI (Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: Tuân thủ các quy định. Trước đây, Thông tư số 52 đã trì hoãn việc tiết lộ thông tin khi xác định rõ các tình huống bất khả kháng (bao gồm cả thiên tai, hỏa hoạn và chiến tranh). Tuy nhiên, Thông tư 52 vẫn cho phép các công ty thêm “các trường hợp khác” đã bị hoãn do sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Quốc gia.

Do đó, công ty vẫn có thể chọn hoãn thông báo. Nếu bạn có thông tin không thuận lợi, không muốn lo lắng về việc ảnh hưởng đến giá giao dịch và không muốn thông báo sớm, công ty sẽ gửi yêu cầu bằng văn bản cho gia hạn. Nếu các trường hợp được báo cáo rõ ràng, chúng là những trường hợp “cổ điển”, chẳng hạn như hư hỏng máy tính, kiểm toán bận rộn … không nên được chấp nhận.

(PLTP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *