Các quy định về giao dịch phái sinh gần như bị siết chặt

Theo dự thảo Nghị định xây dựng Luật Chứng khoán đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, điều kiện để được cấp chứng chỉ giao dịch chứng khoán phái sinh nghiêm ngặt hơn. Công ty chứng khoán phải tôn trọng vốn cổ phần, vốn tự có dành cho hoạt động kinh doanh tự doanh và môi giới lần lượt lên tới 600 tỷ đồng và 800 tỷ đồng. Về tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, nghị định ban hành năm 2015 không quy định mức vốn tối thiểu của các điều khoản liên kết, nhưng vốn yêu cầu hiện đã vượt 250 tỷ USD. -Công ty chứng khoán phải tuân thủ tất cả các khoản có trong quỹ dự trữ, không được lỗ lũy kế. Tỷ lệ đảm bảo tài chính tối thiểu đạt 220% trong năm tài chính gần nhất và trong vòng 12 tháng trước khi ký quỹ. Ngoài ra, ý kiến ​​của kiểm toán viên về báo cáo tài chính hàng năm hoặc bán niên gần nhất phải được chấp thuận đầy đủ.

Quy định này cũng giống như luật trước, thể hiện mức định lượng rõ ràng hơn. Yêu cầu này chỉ yêu cầu “đáp ứng các yêu cầu giao dịch.” Nhờ đó, đã có kinh phí và duy trì nghiệp vụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. “

Nhà đầu tư hoan nghênh giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM. Nhiếp ảnh: Quỳnh Trân.

Quy định lỏng lẻo duy nhất đối với dự án mới là ngoại trừ giám đốc và phó giám đốc phụ trách vận hành, mọi doanh nghiệp kinh doanh phái sinh đều có Cần bổ sung ít nhất 3 nhân viên thay vì 5 người như trước đây, đổi lại, người kinh doanh chứng khoán phái sinh sẽ không thể đồng thời làm việc ở các phòng ban khác của công ty.

Dự thảo nghị định cũng đưa ra điều kiện cấp chứng chỉ cho công ty Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có vốn đăng ký tối thiểu 25 tỷ đồng Việt Nam, tình trạng tài chính, báo cáo kiểm toán, không trong tình trạng tổ chức lại, phá sản, giải thể, đình chỉ hoạt động. Ủy ban Chứng khoán Quốc gia phát hiện hồ sơ giả mạo. Sau khi có thông tin sai sự thật, một số hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh có thể bị đình chỉ hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh trong thời hạn tối đa 12 tháng, hoặc không đáp ứng một trong các điều kiện trong thời hạn sáu tháng liên tục.

Thị trường chứng khoán phái sinh được khai trương vào tháng 8 năm 2017. Có hai loại chứng khoán phái sinh, tài sản cơ bản là chỉ số thị trường chứng khoán VN30 và trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm, trong đó, hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ dành riêng cho nhà đầu tư tổ chức. Sản phẩm .—— Tính đến cuối tháng 7, tất cả 19 thành viên giao dịch và bù trừ giao dịch chứng khoán phái sinh, tổng cộng hơn 132.000 tài khoản .—— Trong ba năm, gần 68 triệu hợp đồng tương lai đã được giao dịch. Cổ phiếu phái sinh đặc biệt sôi động khi thị trường cơ sở biến động, trong năm 2019, khối lượng giao dịch bình quân mỗi phiên là 88.740 hợp đồng, tăng khoảng 95% trong bảy tháng đầu năm nay, đạt hơn 173.000 hợp đồng tại phiên họp 29/7. Trong kỳ, kỷ lục về lượng giao dịch mới thiết lập hơn 356.000 hợp đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *