Giao dịch ký quỹ không được phép đối với cổ phiếu ROS

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo bổ sung Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS) vào danh sách không tuân thủ điều kiện giao nhận tiền ký quỹ. Dịch vụ này cho phép nhà đầu tư vay tiền từ các công ty chứng khoán để giao dịch dưới hình thức ký quỹ như tiền mặt, chứng khoán, cổ tức, quyền mua, v.v …. ROS có trong danh sách này là báo cáo của công ty mẹ cho sáu tháng đầu năm tài chính hợp nhất. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông âm là 119 tỷ đồng. Khi giải thích về khoản lỗ, ban lãnh đạo FLC Faros cho biết do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề. Doanh thu và doanh thu đều giảm mạnh, trong khi công ty vẫn phải chịu chi phí quản lý và tài chính.

ROS là cổ phiếu duy nhất trong số 72 cổ phiếu không đủ tiêu chuẩn của rổ VN30. Phòng thương lượng. Tính từ đầu năm đến nay, thị giá của cổ phiếu đã giảm hơn 87%, và giá giao dịch hiện tại là khoảng 2.200 đồng. ROS là cổ phiếu rẻ nhất trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng thanh khoản bình quân mỗi phiên khoảng 13 triệu cổ phiếu.

Cùng với ROS, nhiều cổ phiếu khác cũng được đưa vào danh sách như DXG của tập đoàn. Đất Xanh của Công ty TNHH May Sông Hồng MSH, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng HUD3 HU3 … Nguyên nhân phổ biến là công ty báo lỗ sau thuế, nhưng tình huống khác là do hành động của mình. Trốn thuế, tổ chức kiểm toán không chấp nhận báo cáo tài chính hoàn chỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *