NBB không có tiền để trả các khoản nợ đến hạn

Giám đốc tài chính của NBB Trần Văn Hữu cho biết, ngày 4 tháng 8 là trái phiếu không chuyển đổi trị giá 300 tỷ đồng do Công ty TNHH Đầu tư Nam Bay Bay (NBB). Do tình hình tài chính không thuận lợi, công ty đã đàm phán để kéo dài thời gian trả nợ trái phiếu. Trái chủ đã đồng ý thanh toán một nửa khoản thanh toán trả chậm, nhưng NBB yêu cầu khoản thanh toán trả chậm phải được thanh toán đầy đủ trước cuối năm nay. Hai trái phiếu này là Baoyue Securities Co., Ltd. (100 tỷ đồng) và Power Stock Finance Corporation (200 tỷ đồng).

Để khắc phục khó khăn trong thanh toán, ông Hữu cho biết NBB cũng đang hợp tác với một số công ty. Đối tác phát hành trái phiếu. Ngoài ra, hội đồng quản trị của công ty vừa phê duyệt dự án tăng vốn, phát hành 2 triệu cổ phiếu ra công chúng và cung cấp cổ tức tỷ lệ 2: 1 cho các cổ đông.

Theo kết quả hoạt động hợp nhất của BNB trong quý đầu tiên, doanh thu thuần trong kỳ đạt 69 tỷ, giảm 10,8% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế là 7,27 tỷ đô la Mỹ, trong đó lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ là 8,1 tỷ đô la Mỹ. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần là 179,7 tỷ đồng, giảm 19,27% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế là 17,3 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ là 18,76 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *