Tìm trình điều khiển VGA (2)

Xin chào mọi người, bạn hiện đang sử dụng máy tính xách tay Compaq Evo 1000N. Tôi đang cố gắng sửa chữa Windows XP, nhưng máy tính của tôi không nhận ra trình điều khiển VGA. Bạn biết tôi đã truy cập trang web HP và Compaq, nhưng tôi không thể tìm thấy trình điều khiển. Cảm ơn rât nhiều.

Phong Anh

Trả lời:

Nếu bạn đang sử dụng VGA, bạn cần tìm trình điều khiển VGA. Khi cài đặt máy tính xách tay, VGA tiêu chuẩn được sử dụng trong Windows.

Nghĩa Nguyễn

Nếu bạn thấy máy tính xách tay phải là Compaq Evo N1000V hoặc N1000C; nếu bạn cần thử nghiệm như vậy, vui lòng truy cập: http://h18007.www1.hp.com/support/files/ EvoNotebook / us / xác định vị trí / 64_4255.html tải xuống tất cả các trình điều khiển cần thiết cho thẻ video. Thêm tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *